מהלך הלימודים בטכניון

תוכנית הלימודים תקנה לכם רקע בסיסי מעמיק במדעי היסוד וידע רחב בהנדסה.

בדרך כלל בשנה א לומדים קורסי חובה כלל טכניונים. קורסי החובה הם במדעי היסוד (מתמטיקה, פיזיקה, כימיה ומחשבים), במדעי החיים (למי שלומד מדעי החיים) ובמקצועות הנדסיים.

בשנה השנייה לומדים מקצועות חובה של הפקולטה. במקצועות החובה הללו נכללים קורסי מעבדה. בשנה השלישית והרביעית מגיעים להתמחות. לכל קבוצת התמחות ישנם מקצועות מחייבים ומספר מקצועות בחירה הנדרשים להשלמת הקבוצה. מקצועות הבחירה הן מתוך מגוון של עשרות מקצועות המכסים את כל שטחי הפעילות בפקולטה. רשימת מקצועות הבחירה ארוכה ביותר בכל מסלול, בגלל ההתמחויות הנרחבות של אנשי הסגל בכל פקולטה. בדרך כלל, בשני הסמסטרים האחרונים מתמחים הסטודנטים במקצועות לפי בחירתם וגם עובדים במעבדות השונות לרכישת ניסיון מעשי בעבודת מעבדה ומחקר. על כל תחום התמחות מופקד יועץ שתפקידו לסייע לסטודנטים בבחירת המקצועות בקבוצת ההתמחות.

קורסי פרויקט ניתנים, בדרך כלל, בשנה האחרונה. בהם מיישמים הסטודנטים את הידע ההנדסי שרכשו. לעיתים קרובות הפרויקטים מתבצעים בשיתוף פעולה עם התעשייה.

שיטת הצבירה

הלימודים בטכניון מתנהלים על פי שיטת הצבירה. כל פקולטה קובעת את תוכנית הלימודים שלה הכוללת, כאמור, רשימת מקצועות חובה ומקצועות בחירה. כל מקצוע שנלמד, מקנה לסטודנטים מספר נקודות. בכדי לסיים את הלימודים לתואר ראשון, יש לצבור מספר נקודות בהתאם לדרישת תוכנית הלימודים שבחרתם. לתואר תלת-שנתי יש לצבור כ-120 נקודות ולתואר ארבע-שנתי כ-160 נקודות.

תוכנית הלימודים המלאה בכל מסלול מפורטת בקטלוג לימודי הסמכה