קבלה על סמך ציון סכם וריאיון

דרישות קבלה כלליות

מספר מסלולים מקבלים מספר קטן של מועמדים במסלול קבלה מיוחד. גם ממועמדים אלה נדרשים:

ציון פסיכומטרי

ידע באנגלית

ידע בעברית

תעודת בגרות הקבילה לטכניון

מתאים גם לבוגרי מכינת הטכניון

מסלולי קבלה על סמך ציון סכם וראיון
ביולוגיה
הנדסת אווירונוטיקה וחלל
הנדסת ביוטכנולוגיה ומזון
הנדסה כימית והנדסה ביוכימית
הנדסת מיפוי וגיאו-אינפורמציה
הנדסת סביבה
הנדסת תעשייה וניהול
כימיה

 ביולוגיה

דרישות קבלה מינימליות להגשת מועמדות

  • תעודת בגרות המקיימת את אחד משני התנאים הבאים:
  1. התעודה כוללת 5 יח"ל מתמטיקה  בציון 80 ומעלה. אם הציון נמוך מ-80 על המועמד לעבור בחינת סיווג במתמטיקה ולקבל בה ציון 80 ומעלה. בחינת הסיווג במתמטיקה היא בחינה פנימית של הטכניון. מועמדים המעוניינים לגשת לבחינת הסיווג, מתבקשים להירשם לבחינה באתר לימודי הסמכה.
  2. התעודה כוללת 4 יח"ל מתמטיקה, ובתנאי שהמועמד עבר בחינת סיווג במתמטיקה וקיבל בה ציון 80 ומעלה.
  • בנוסף: תעודת הבגרות כוללת ביולוגיה או ביוטכנולוגיה ברמה של 5 יח"ל ובציון 90 לפחות ו-4 יח"ל אנגלית בציון 80 לפחות .
 • מועמדים שציון הסכם שלהם נמוך עד נקודה וחצי מהסף הנדרש.
 • מועמדים הפטורים לפחות מבחינת סיווג אחת (פיזיקה או כימיה).

מועמדים אשר נרשמו לביולוגיה בטכניון ועומדים בתנאים לעיל, יזומנו לריאיון* בוועדת קבלה. הוועדה תכלול נציגים מהפקולטה ונציגים ממרכז רישום וקבלת מועמדים. בריאיון יתבקשו המועמדים לספר על הרקע שלהם, הזיקה למקצוע, ולענות על שאלות שונות.

*זימון לריאיון בוועדה אינו מבטיח קבלה למסלול זה.

הנדסת אווירונוטיקה וחלל

דרישות קבלה מינימליות להגשת מועמדות

 • תעודת בגרות המקיימת את אחד משני התנאים הבאים:
  1. התעודה כוללת 5 יח"ל מתמטיקה בציון 80 ומעלה. אם הציון נמוך מ-80 על המועמד לעבור בחינת סיווג במתמטיקה ולקבל בה ציון 80 ומעלה. בחינת הסיווג במתמטיקה היא בחינה פנימית של הטכניון. מועמדים המעוניינים לגשת לבחינת הסיווג, מתבקשים להירשם לבחינהבאתר לימודי הסמכה.
  2. התעודה כוללת 4 יח"ל מתמטיקה, ובתנאי שהמועמד עברבחינת סיווג במתמטיקה וקיבל בה ציון 80 ומעלה
 • מועמדים שציון הסכם שלהם נמוך עד נקודה מהסף הנדרש.
 • מועמדים הפטורים מבחינת הסיווג בפיזיקה.

מועמדים אשר נרשמו להנדסת אווירונוטיקה וחלל בטכניון ועומדים בתנאים לעיל, יזומנו לריאיון* בוועדת קבלה. הוועדה תכלול נציגים מהפקולטה ונציגים ממרכז רישום וקבלת מועמדים. בריאיון יתבקשו המועמדים לספר על הרקע שלהם, הזיקה למקצוע, ולענות על שאלות שונות.

*זימון לריאיון בוועדה אינו מבטיח קבלה למסלול זה.

הנדסת ביוטכנולוגיה ומזון

דרישות קבלה מינימליות להגשת מועמדות

 • תעודת בגרות המקיימת את אחד משני התנאים הבאים:
  1. התעודה כוללת 5 יח"ל מתמטיקה  בציון 80 ומעלה. אם הציון נמוך מ-80 על המועמד לעבור בחינת סיווג במתמטיקה ולקבל בה ציון 80 ומעלה. בחינת הסיווג במתמטיקה היא בחינה פנימית של הטכניון. מועמדים המעוניינים לגשת לבחינת הסיווג, מתבקשים להירשם לבחינה באתר לימודי הסמכה.
  2. התעודה כוללת 4 יח"ל מתמטיקה, ובתנאי שהמועמד עבר בחינת סיווג במתמטיקה וקיבל בה ציון 80 ומעלה.

מועמדים שציון הסכם שלהם נמוך עד נקודה וחצי מהסף הנדרש.

מועמדים הפטורים לפחות מבחינת סיווג אחת (פיזיקה או כימיה).

מועמדים אשר נרשמו להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון בטכניון ועומדים בתנאים לעיל, יזומנו לריאיון* בוועדת קבלה.            הוועדה תכלול נציגים מהפקולטה ונציגים ממרכז רישום וקבלת מועמדים. בריאיון יתבקשו המועמדים לספר על הרקע שלהם, הזיקה למקצוע, ולענות על שאלות שונות.

*זימון לריאיון בוועדה אינו מבטיח קבלה למסלול זה.

מסלול קבלה מיוחד להנדסה כימית והנדסה ביוכימית

דרישות קבלה מינימליות להגשת מועמדות

 • תעודת בגרות המקיימת את אחד משני התנאים הבאים:
  1. התעודה כוללת 5 יח"למתמטיקה  בציון 80 ומעלה. אם הציון נמוך מ-80 על המועמד לעבור בחינת סיווג במתמטיקה ולקבל בה ציון 80 ומעלה. בחינת הסיווג במתמטיקה היא בחינה פנימית של הטכניון. מועמדים המעוניינים לגשת לבחינת הסיווג, מתבקשים להירשם לבחינה באתר לימודי הסמכה.
  2. התעודה כוללת 4 יח"ל מתמטיקה, ובתנאי שהמועמד עברבחינת סיווג במתמטיקה וקיבל בה ציון 80 ומעלה.
 • מועמדים שציון הסכם שלהם נמוך עד נקודה מהסף הנדרש.
 • מועמדים הפטורים לפחות מבחינת סיווג אחת (פיזיקה או כימיה).

מועמדים אשר נרשמו להנדסה כימית או הנדסה ביוכימית בטכניון ועומדים בתנאים לעיל, יזומנו לריאיון* בוועדת קבלה. הוועדה תכלול נציגים מהפקולטה ונציגים ממרכז רישום וקבלת מועמדים. בראיון יתבקשו המועמדים לספר על הרקע שלהם, הזיקה למקצוע, ולענות על שאלות שונות.

*זימון לריאיון בוועדה אינו מבטיח קבלה למסלול זה.

הנדסת מיפוי וגיאו-אינפורמציה

דרישות קבלה מינימליות להגשת מועמדות

  • תעודת בגרות המקיימת את אחד משני התנאים הבאים:
  1. התעודה כוללת 5 יח"ל מתמטיקה  בציון 80 ומעלה. אם הציון אם הציון נמוך מ-80 על המועמד לעבור בחינת סיווג במתמטיקה ולקבל בה ציון 80 ומעלה. בחינת הסיווג במתמטיקה היא בחינה פנימית של הטכניון. מועמדים המעוניינים לגשת לבחינת הסיווג, מתבקשים להירשם לבחינה באתר לימודי הסמכה.
  2. התעודה כוללת 4 יח"ל מתמטיקה, ובתנאי שהמועמד עבר בחינת סיווג במתמטיקה וקיבל בה ציון 80 ומעלה.
 • מועמדים שציון הסכם שלהם נמוך עד נקודה וחצי מהסף הנדרש.
 • מועמדים הפטורים מבחינת הסיווג בפיזיקה.

מועמדים אשר נרשמו להנדסת מיפוי וגיאו-אינפורמציה בטכניון ועומדים בתנאים לעיל, יזומנו לריאיון* בוועדת קבלה. הוועדה תכלול נציגים מהפקולטה ונציגים ממרכז רישום וקבלת מועמדים. בריאיון יתבקשו המועמדים לספר על הרקע שלהם, הזיקה למקצוע, ולענות על שאלות שונות.

*זימון לריאיון בוועדה אינו מבטיח קבלה למסלול זה.

הנדסת הסביבה

דרישות קבלה מינימליות להגשת מועמדות

 • מועמדים שציון הסכם שלהם נמוך עד נקודה וחצי מהסף הנדרש.
   • תעודת בגרות המקיימת את אחד משני התנאים הבאים:
   1. התעודה כוללת 5 יח"ל מתמטיקה  בציון 80 ומעלה. אם הציון אם הציון נמוך מ-80 על המועמד לעבור בחינת סיווג במתמטיקה ולקבל בה ציון 80 ומעלה. בחינת הסיווג במתמטיקה היא בחינה פנימית של הטכניון. מועמדים המעוניינים לגשת לבחינת הסיווג, מתבקשים להירשם לבחינה באתר לימודי הסמכה.
   2. התעודה כוללת 4 יח"ל מתמטיקה, ובתנאי שהמועמד עבר בחינת סיווג במתמטיקה וקיבל בה ציון 80 ומעלה.
   • תעודת הבגרות כוללת מקצוע מדעי אחד לפחות בהיקף של 4 יח"ל (כימיה, פיזיקה, ביולוגיה, מדעי המחשב או סביבה).
 • בגרות בפיזיקה ברמה של חמש יח"ל או עמידה בבחינת הסיווג בפיזיקה.

מועמדים אשר נרשמו להנדסת סביבה בטכניון ועומדים בכול בתנאים לעיל, יזומנו לריאיון* בוועדת קבלה. הוועדה תכלול נציגים מהפקולטה ונציגים ממרכז רישום וקבלת מועמדים. בריאיון יתבקשו המועמדים לספר על הרקע שלהם, הזיקה למקצוע, ולענות על שאלות שונות.

*זימון לריאיון בוועדה אינו מבטיח קבלה למסלול זה.

הנדסת תעשייה וניהול

דרישות קבלה מינימליות להגשת מועמדות

  • תעודת בגרות המקיימת את אחד משני התנאים הבאים:
  1. התעודה כוללת 5 יח"ל מתמטיקה  בציון 80 ומעלה. אם הציון אם הציון נמוך מ-80 על המועמד לעבור בחינת סיווג במתמטיקה ולקבל בה ציון 80 ומעלה. בחינת הסיווג במתמטיקה היא בחינה פנימית של הטכניון. מועמדים המעוניינים לגשת לבחינת הסיווג, מתבקשים להירשם לבחינה באתר לימודי הסמכה.
  2. התעודה כוללת 4 יח"ל מתמטיקה, ובתנאי שהמועמד עבר בחינת סיווג במתמטיקה וקיבל בה ציון 80 ומעלה.
 • מועמדים שציון הסכם שלהם נמוך עד שתי נקודות מהסף הנדרש.

מועמדים אשר נרשמו להנדסת תעשייה וניהול בטכניון ועומדים בתנאים לעיל, יזומנו לריאיון* בוועדת קבלה. הוועדה תכלול נציגים מהפקולטה ונציגים ממרכז רישום וקבלת מועמדים. בריאיון יתבקשו המועמדים לספר על הרקע שלהם, הזיקה למקצוע, ולענות על שאלות שונות.

*זימון לריאיון בוועדה אינו מבטיח קבלה למסלול זה.

כימיה

דרישות קבלה מינימליות להגשת מועמדות

  • תעודת בגרות המקיימת את אחד משני התנאים הבאים:
  1. התעודה כוללת 5 יח"ל מתמטיקה  בציון 80 ומעלה. אם הציון נמוך מ-80 על המועמד לעבור בחינת סיווג במתמטיקה ולקבל בה ציון 80 ומעלה. בחינת הסיווג במתמטיקה היא בחינה פנימית של הטכניון. מועמדים המעוניינים לגשת לבחינת הסיווג, מתבקשים להירשם לבחינה באתר לימודי הסמכה.
  2. התעודה כוללת 4 יח"ל מתמטיקה, ובתנאי שהמועמד עבר בחינת סיווג במתמטיקה וקיבל בה ציון 80 ומעלה. 
 • מועמדים שציון הסכם שלהם נמוך עד נקודה וחצי מהסף הנדרש.
 • מועמדים הפטורים לפחות מבחינת סיווג אחת (פיזיקה או כימיה).

מועמדים אשר נרשמו לכימיה בטכניון ועומדים בתנאים לעיל, יזומנו לריאיון* בוועדת קבלה. הוועדה תכלול נציגים מהפקולטה ונציגים ממרכז רישום וקבלת מועמדים. בריאיון יתבקשו המועמדים לספר על הרקע שלהם, הזיקה למקצוע, ולענות על שאלות שונות.

*זימון לריאיון בוועדה אינו מבטיח קבלה למסלול זה.