דרישות קבלה נוספות לארכיטקטורה

מועמדים שלמדו שנה אחת או יותר בתחומי הארכיטקטורה או אדריכלות הנוף, יכולים להגיש מועמדות לארכיטקטורה. הקבלה תותנה בהשלמת שנה ראשונה. המועמדים לא יחויבו לעמוד בבחינת המיון לארכיטקטורה, אך תידרשו להציג עבודות אקדמיות בפני ועדת הקבלה.