בחינת מיון לארכיטקטורה

כל המועמדים למסלולים  לאדריכלות נוף ולארכיטקטורה חייבים בבחינת המיון לארכיטקטורה (למעט בעלי רקע אקדמי בארכיטקטורה). תוצאת הבחינה נכללת בחישוב הסכם. יכולים לגשת לבחינה רק מי שנרשמו לטכניון וביקשו את אחד או יותר מהמסלולים הללו בעדיפויות שלהם.

בחינת המיון לארכיטקטורה מתקיימת רק בטכניון, בשפה העברית בלבד. הבחינה מתקיימת רק פעם אחת בשנה.

אין דרישה לציון מינימלי בבחינת המיון. הקבלה על פי ציון הסכם כולו.

ציון הבחינה תקף אך ורק לקראת שנת הלימודים אליה נרשמתם. לא ניתן להשתמש בציונים משנים קודמות. לא יהיה ניתן לשמור את הציון לשנה הבאה.

תאריך הבחינה

הבחינה לקראת שנה"ל תשע"ט תתקיים בתאריך 13.4.2018 | בשעה 9:00.

פטור מהבחינה

בעלי רקע אקדמי בארכיטקטורה המוכר על-ידי הטכניון (שני סמסטרים לפחות) יהיו פטורים מבחינת המיון. אם תישקל קבלתם, הם יוזמנו לריאיון בו יתבקשו להציג את עבודותיהם.

מבנה הבחינה

משך הבחינה חמש שעות, כולל הפסקה של חצי שעה.

הבחינה נועדה לבחון יצירתיות, יכולת התבוננות וניתוח, זיכרון חזותי, התמצאות מרחבית וכושר הבעה בתכנים צורניים. לא נדרש ידע מוקדם בשרטוט. הבחינה תתבצע בעזרת ציור, רישום וביטוי תלת-ממדי בליווי הבהרות מילוליות.

לבחינה יש להביא כלי ציור ושרטוט: עפרון רך, מחק, עפרונות דיו צבעוניים (טוש או לורד), או עפרונות שמן או פסטל צבעוניים, וכן סרגל, מחוגות ועזרים נוספים. אין להביא צבעי מים או צבעי שמן. הבחינה תתבצע על גבי גיליונות נייר ודפי טיוטה שיחולקו בבחינה.

בחינות לדוגמה

הפקולטה אינה מתחייבת שהבחינה הבאה תהיה במתכונת זהה לבחינות שנערכו בעבר.
ניתן לראות בחינה לדוגמה ושאלות.
בחינה לדוגמה
שאלות לדוגמה

ניתן לעיין בבחינות מיון ממועדים קודמים במדור ייעוץ למועמדים. הפקולטה אינה מתחייבת שהבחינה הבאה תהיה במתכונת זהה לבחינות שנערכו בעבר.

פרסום ציוני הבחינה

בדיקת בחינות המיון לארכיטקטורה אורכת כחמישה שבועות. מידע על הציונים יופיע באתר.

ערעור על הציון

ניתן לערער על תוצאות הבחינה בדוא"ל או בדואר רשום למרכז רישום וקבלה, לא יאוחר משבועיים מיום פרסום הציונים באינטרנט. הדיון בערעור כרוך בתשלום דמי טיפול בסך של 206 ₪.

שימו לב!
ייתכן שהציון ירד בעקבות הערעור.