בחינות מיון לארכיטקטורה ולאדריכלות נוף

קיימות בחינות מיון שונות למסלול לארכיטקטורה ולמסלול לאדריכלות נוף. מועמדים המעוניינים להירשם לשני המסלולים הללו, יהיו חייבים לגשת לשתי בחינות כניסה שונות. הבחינות תתקיימנה בתאריכים שונים.

הזמנה לבחינת הכניסה לארכיטקטורה ו/או לאדריכלות נוף

כול המועמדים שירשמו לטכניון לארכיטקטורה ו/או ואדריכלות נוף יקבלו זימון לבחינת הכניסה, המתאימה למסלול שהם בחרו. כול המועמדים שנירשמו יוזמנו לבחינה, גם אם אין להם עדיין את כול הציונים הנדרשים או שאינם תקינים לדיון. ניתן יהיה להגיש ציונים שישופרו במועד מאוחר יותר, אבל הדיון בקבלה יתבצע בהתאם לסף הקבלה שיהיה באותו המועד.