מלגות שכר לימוד למצטייני סכם לשנה"ל תשפ"א (2020)

מלגת מצטייני סכם היא בגובה שכר לימוד שנתי. הזכאות למלגה נקבעת על סמך ציון הסכם.