עדכון פרטים אישיים

  • ניתן לשנות פרטים אישיים בנתוני ההרשמה שלכם באזור האישי. ניתן לשנות כתובת, מספר טלפון ומייל.
    מומלץ לבצע את העדכונים בהקדם האפשרי. לשינוי שם יש לפנות בכתב למרכז רישום וקבלה בצירוף אישורים מתאימים.
  • בכל פנייה בכתב למרכז רישום וקבלה, יש לציין את מספר תעודת הזהות, מספר התיק ואת הכתובת המלאה.
  • בכל מקרה של שינוי כתובת, יש לעדכן את מרכז רישום וקבלה מיד.