ארכיון הקטגוריה: Home Page News

הרשמה לרפואה ולתארים הכפולים עם רפואה

ההרשמה הסתיימה!

הרשמה לבעלי רקע אקדמי ולבעלי ציון סכם לרפואה ולתארים הכפולים עם רפואה לשנה"ל תשפ"ב (אוקטובר 2021)

 1. בעלי רקע אקדמי יכולים להירשם לרפואה  ולתארים הכפולים עם רפואה עד לתאריך 8.4.2021.

יש לשלוח גיליונות של רקע אקדמי עד לתאריך זה. לאחר מכן, לא ניתן יהיה להירשם למסלולים אלה.

2. בעלי ציון סכם יכולים להירשם לרפואה ולתארים הכפולים עם רפואה עד לתאריך 18.4.2021.

לאחר תאריך זה לא ניתן יהיה להירשם למסלולים אלה.

הרשמה למסלול להנדסת אווירונוטיקה וחלל ופיזיקה

מסלול חדש-הנדסת אווירונוטיקה וחלל ופיזיקה

החלה ההרשמה למסלול הנדסת אווירונוטיקה וחלל ופיזיקה.

זהו מסלול במתכונת דו-חוגית. בזמן ההרשמה למסלול זה יש לבחור איזו פקולטה תרצו שתהיה פקולטת האם שלכם. ניתן לבחור בין הפקולטה להנדסת אווירונוטיקה וחלל לבין הפקולטה לפיזיקה. תוכנית הלימודים זהה ללא כול קשר לפקולטת האם.

 

פתיחת ההרשמה לסמסטר א תשפ"ב (אוקטובר 2021)

פתיחת ההרשמה לטכניון לסמסטר א תשפ"ב

ההרשמה תתחיל בתאריך 17.1.2021 בשעה 10:00.

במקביל נמשכת ההרשמה לסמסטר ב תשפ"א (מרץ 2021)

שימו לב בבחירת מועד ההרשמה. הקפידו  לבחור במועד בו אתם מעוניינים להתחיל ללמוד.

בהצלחה

 

 

מועדי הרשמה לארכיטקטורה ותאריכי בחינת הכניסה

בחינות כניסה לארכיטקטורה

השינויים בבחינה

  • השנה יהיו שתי בחינות כניסה לארכיטקטורה בשני מועדים שונים 
  • הבחינות תהיינה מקוונות.
  • לא ניתן יהיה  לגשת לשני המועמדים.
  •  הבדיקה תארך כארבעה שבועות.

 מועדי ההרשמה לארכיטקטורה ותאריכי בחינות הכניסה 

 

פתיחת הרשמה ראשונה - 17.1.2021

סיום הרשמה ראשונה  - 15.2.2021

בחינה מועד ראשון - 21.2.2021

 

פתיחת הרשמה שנייה - 22.2.2021

סגירת הרשמה שנייה - 18.3.2021

בחינה מועד שני - 25.3.2021

הציונים יתפרסמו לאחר כארבעה שבועות. 

 

הרשמה לסמסטר ב לשנה"ל תשפ"א (מרץ 2021)

נפתחה ההרשמה לסמסטר ב לשנה"ל תשפ"א

ההרשמה החלה בתאריך ב-1.11.2020 והיא תסתיים בתאריך 30.1.2021.

הרשמה לשנה"ל תשפ"ב (אוקטובר 2021)

ההרשמה לשנה"ל תשפ"ב תחל בתאריך 17.1.2021.

בדצמבר 2020 נפרסם את תנאי הקבלה המעודכנים לשנה"ל תשפ"ב.

קליטת ציוני בגרות סופיים ממועד קיץ

כול מקצוע בבגרות מורכב ממספר שאלונים ולכול שאלון משקל אחר בשקלול הסופי. לכן, הטכניון אינו יכול לשקלל תתי-ציונים בבגרות. הטכניון קולט ישירות את הציונים הסופיים בלבד ממשרד החינוך. הציונים הסופיים יגיעו בסביבות ספטמבר. אז יתקיים דיון מחודש במצב המועמדות, בהתאם למצב הקבלה שיהיה אז.ייתכן שלא ישארו מקומות או שהסף יעלה. בשלב זה, לא ניתן יהיה לקבל מעונות.