בחירת שני מסלולי הרשמה

כל המועמדים זכאים לבחור שני מסלולי הרשמה בזמן ההרשמה לטכניון. יש לסמן איזה מסלול נמצא בעדיפות הראשונה ואיזה בעדיפות השנייה.

לא תמיד ניתן להתקבל למסלול הלימודים שצוין בעדיפות הראשונה, משום שמועמדים רבים מתחרים על מכסת מקומות מוגבלת. לפיכך מומלץ לבחור גם מסלול לימודים בעדיפות שנייה.

אם לא ניתן יהיה לקבלכם למסלול שביקשתם בעדיפות ראשונה, תידון בקשתכם להתקבל למסלול שבחרתם בעדיפות השנייה. העדיפות הראשונה תטופל תמיד תחילה. לכן יש לשקול היטב קביעת סדר העדיפויות.

הדיון בעדיפות הראשונה נמשך עד תחילת הלימודים, גם אם התקבלתם כבר לעדיפות השנייה.

הקבלה לרפואה-מגמת רפואה ולמסלול המשולב הנדסה ביו-רפואית ורפואה-מגמת רפואה תישקל רק עבור מועמדים שסימנו את אחד מהמסלולים הללו בעדיפות ראשונה.