עדכונים בעקבות נגיף הקורונה

הודעה חשובה!

משרדנו סגורים בגלל הסגר, ולכן אין קבלת קבל.  שאלות ובקשות ניתן לשלוח בדוא"ל Rishum@technion.ac.il

 ניתן לקבל מענה טלפוני  04-8293306, 04-8295555, 077-8875555 I פקס 04-8295830

שאלות הנוגעות להרכבת מערכת שעות יש להפנות למזכירות לימודי הסמכה.

הערכות לקראת תחילת שנת הלימודים תשפ"א

סמסטר א ייפתח כמתוכנן בתאריך 21.10.2020

בפתיחת הסמסטר, הלמידה תתבצע באמצעים מקוונים בלבד. כל פעילות ההוראה תונגש באופן דיגיטאלי-סינכרוני ותוקלט, וההקלטות תעמודנה לרשות הסטודנטים עד סוף הסמסטר. לשם כך נערך הטכניון בחודשים האחרונים והשקיע משאבים ניכרים בציוד כיתות הלימוד בקמפוס בציוד צילום מתקדם ובהכנתן לפתיחת הסמסטר. הטכניון יעשה כמיטב יכולתו לאפשר חזרה הדרגתית של למידה בקמפוס, ככל שהדבר יותר במסגרת ההגבלות הכלליות. סדר העדיפויות של כול פקולטה לחזרה ההדרגתית לכיתות יקבע בבוא העת ע"י דיקני הפקולטות. הודעות על פתיחת השיעורים להשתתפות פיזית של סטודנטים ופעילות פיזית בקמפוס, תוך יישום מלא של הנחיות משרד הבריאות, תימסרנה באתר הטכניון באופן שיבטיח את בריאות כל בית הטכניון.