סף זימון לבחינת מו"ר

סף הזימון לבחינת מו"ר הוא כעת 93.
סף זה אינו סופי. מדי שבוע יתעדכן הסף בחדשות ועדכונים.