תאריך לבחינת הכניסה לאדריכלות נוף

בחינת הכניסה לאדריכלות נוף תתקיים בתאריך 26.4.2018. מועמדים שירשמו למסלול זה יקבלו הזמנה לבחינה.