כנסים למתעניינים בהרשמה לעתודה אקדמית

העתודה תקיים ברחבי הארץ מספר כנסים למתעניינים בהרשמה לעתודה אקדמית. לפרטים נוספים.