מועדי הרשמה לטכניון

הרשמה לסמסטר א לשנה"ל תש"ף (אוקטובר 2019)

ההרשמה לסמסטר א החלה ב-20.1.2019.