בחינות כניסה לאדריכלות נוף ולארכיטקטורה

בחינת הכניסה לאדריכלות נוף לשנה"ל תש"ף תערך בתאריך 23.5.2019.

בחינת הכניסה לארכיטקטורה לשנה"ל תש"ף תערך בתאריך 12.4.2019.

ההרשמה לטכניון החלה. 

יש לשים לב למועדי סגירת ההרשמה השונים לאדריכלות נוף וארכיטקטורה.

יש להירשם לטכניון ולאחר קליטת נתוניכם ישלח אליכם זימון לבחינה.