שינויים בתאריכי ההרשמה לסמסטר א

שינויים בתאריכי הרשמה למסלולים השונים

אדריכלות נוף - ההרשמה תסתיים בתאריך 30.4.2019 (תאריך בחינת הכניסה 23.5.2019)

ארכיטקטורה - הררשמה תסתיים בתאריך 4.4.2019 בשעה 14:00. (תאריך הבחינה 12.4.2019)

רפואה והתואר הכפול הנדסה ביו-רפואית ורפואה - ההרשמה תסתיים בתאריך 30.4.2019

שימו לב! למסלולים הללו לא תהיה הרשמה מאוחרת.

הרשמה לכול שאר המסלולים - ההרשמה תסתיים בתאריך 30.4.2019