הרשמה לטכניון לסמסטר א תשע"ט

הרשמה לטכניון לסמסטר א תשע"ט (2019)

ההרשמה לאדריכלות נוף, לרפואה ולתואר הכפול הנדסה ביו-רפואית ורפואה הסתיימה.

לכול שאר המסלולים ההרשמה תסתיים בתאריך 30.5.2019.