המשך ההרשמה המאוחרת

הרשמה מאוחרת

ההרשמה המאוחרת לטכניון לסמסטר זה תימשך עד לתאריך 15.8.2019.

ההרשמה המאוחרת פתוחה לכול המסלולים פרט לרפואה, לתואר הכפול הנדסה ביו-רפואית ורפואה, לארכיטקטורה ולאדריכלות נוף.

ההרשמה המאוחרת היא על בסיס מקום פנוי ולא יהיה ניתן לקבל מעונות לסמסטר הראשון.