הרשמה לשנה"ל תשפ"א (אוקטובר 2020)

הרשמה לטכניון לסמסטר א לשנה"ל תשפ"א (אוקטובר 2020)

ההרשמה לסמסטר זה תחל בתאריך 19.1.2020. בתחילת ינואר יתעדכן האתר בתנאי הקבלה לשנת הלימודים תשפ"א.