ציון בחינת מו"ר לקבלה לרפואה ולתואר הכפול הנדסה ביו-רפואית ורפואה

ציון בחינת מו"ר לקבלה לרפואה ולתואר הכפול הנדסה ביו-רפואית ורפואה לשנה זו הוא 207.