שני מועדים לבחינת הכניסה בארכיטקטורה

בחינות כניסה לארכיטקטורה

השנה  יהיו שתי בחינות כניסה לארכיטקטורה.

הבחינות יהיו מקוונות.

לא ניתן לגשת לשני המועמדים.

בחינה ראשונה

פתיחת הרשמה לטכניון 17.1.2021

סיום הרשמה הראשונה לארכיטקטורה - 15.2.2021  

תאריך מועד בחינת הכניסה הראשונה – 21.2.2021

בחינה שנייה 

פתיחת ההרשמה השנייה לארכיטקטורה - 22.2.2021

סגירמ ההרשמה השנייה לארכיטקטורה - 18.3.2021

מועד הבחינה השנייה -25.3.2021

בימים הקרובים נפרסם נוסח על הליך הקבלה!