תאריכי בחינות מיון וסיווג בטכניון

תאריכי בחינות מיון וסיווג בטכניון
סוג הבחינהתאריךשעה
בחינת מיון לאדריכלות נוףטרם נקבעטרם נקבע
בחינת מיון לארכיטקטורהטרם נקבעטרם נקבע
תאריך, שעה והרשמה לבחינת הסיווג בפיזיקה
--

תאריך, שעה והרשמה לבחינת הסיווג במתמטיקה
--

תאריך, שעה והרשמה לבחינת הסיווג בכימיה
--