תאריכי בחינות מיון וסיווג בטכניון

תאריכי בחינות מיון וסיווג בטכניון
סוג הבחינהתאריךשעה
בחינת הסיווג בפיזיקה

להרשמה לבחינה ומידע על מיקומה
6.9.2018 מכניקה בשעה 13:30, חשמל בשעה 16:30
24.1.2019 מכניקה בשעה 13:30, חשמל בשעה 16:30
בחינות הסיווג במתמטיקה

להרשמה לבחינה ומידע על מיקומה
17.10.2018בשעה 13:00, בניין אולמן
(חדרים יפורסמו סמוך למועד
המבחן, וגם בכניסה לבניין ביום הבחינה)
בחינות הסיווג בכימיה15.10.2018בשעה 9:00