תאריכי בחינות מיון וסיווג בטכניון

תאריכי בחינות מיון וסיווג בטכניון
סוג הבחינהתאריךשעה
בחינת מיון לאדריכלות נוףטרם נקבעטרם נקבע
בחינת מיון לארכיטקטורהטרם נקבעטרם נקבע
תאריך, שעה והרשמה לבחינת הסיווג בפיזיקה
--
תאריך, שעה והרשמה לבחינת הסיווג במתמטיקה
--
תאריך, שעה והרשמה לבחינת הסיווג בכימיה
--
בחינת מיון לרפואה מו"ר5.7.2019-18.7.2019המרכז הארצי לבחינות שולח את הזימונים