שוויון הזדמנויות לסטודנטים מהפריפריה

היחידה לקדום סטודנטים אחראית על הפעלת מגוון תוכניות קליטה המיועדות לסטודנטים מהפריפריה החברתית והכלכלית.

המטרה היא להקל על הסתגלותם של סטודנטים אלה בשנה הראשונה ללימודים.

התוכניות הן: "עתידים" (לעתודאים), "עתידים לתעשייה", "הישגים להייטק", תוכנית הנגשה לאקדמיה עבור סטודנטים בני החברה הערבית ותוכניות לסטודנטים חרדים.

מטרת התוכניות היא לספק רשת תמיכה אקדמית וחברתית מרבית, על מנת להקל על ההסתגלות הראשונית לטכניון.

מידע מפורט על התוכניות.