מסלולי הלימודים וסיפי קבלה משוערים

מהו סף קבלה

  • לרוב המועמדים מחושב ציון סֶכֶם. ציון הסֶכֶם קובע את מיקום המועמדים בתחרות על מספר מוגבל של מקומות. לכול מסלול לימודים נקבע סף קבלה. סיפי הקבלה המפורסמים באתר הינם סיפי קבלה משוערים בלבד.
  • סיכויי הקבלה של מי שנמצא מעל לסף הקבלה טובים מאוד. 
  • בפועל עשוי סף הקבלה להיות שונה בשל מספר הנרשמים, איכות נתוניהם ומכסת המקומות.
  • בחלק מהמסלולים ייתכנו סיפי קבלה שונים לעדיפות ראשונה ולעדיפות שנייה.
  • במועד מאוחר עלולים סיפי הקבלה להיות גבוהים יותר.
  • סיפי הקבלה משתנים מעת לעת, במשך כל תהליך הדיונים עד תחילת הסמסטר. לפיכך, הם יפורסמו רק באתר של מדור מועמדים והערכה. כאן ניתן לעקוב אחרי השינויים בסיפי הקבלה.

סיפי קבלה משוערים לסמסטר ב לשנה"ל תשפ"ב (מרץ 2022)

ההרשמה לסמסטר ב תחל בתאריך 1.11.2021. 

מסלול לימודיםסף קבלה בזמן התחלת הרישוםהסכם הנדרש לקבלת מלגת מצטייני סכם**סף קבלה לראויים לקידום***
הנדסת חשמל*


9096-
חינוך למדע וטכנולוגיה* 84911
מדעי המחשב* 9297-
מדעי המחשב ומתמטיקה*9298-
מתמטיקה* 8794-
מתמטיקה עם מדעי המחשב* 9092-
מתמטיקה עם סטטיסטיקה וחקר הביצועים* 8691-
מבטים-חוג לאחר תואר*קבלה על פי ממוצע אקדמי--

 

סיפי קבלה שהיו לסמסטר א תשפ"ב (אוקטובר 2021)

שימו לב!

ההרשמה והקבלה לסמסטר א הסתיימו. בטבלה למטה מופיעים סיפי הקבלה שהיו בתחילת תקופת ההרשמה והם מפורסמים רק כדוגמה.

סיפי הקבלה משתנים מעת לעת בזמן ההרשמה והקבלה לטכניון. סיפי הקבלה לסמסטר א תשפ"ג יפורסמו בסוף חודש דצמבר.

סיפי קבלה
מסלול לימודיםסף קבלה בזמן התחלת הרישוםהסכם הנדרש לקבלת מלגת מצטייני סכם**סף קבלה לראויים לקידום***
אדריכלות נוף 8293-
ארכיטקטורה 84.391-
ביוכימיה מולקולרית 84931
ביולוגיה83
(בעדיפות שנייה הסף יהיה 90)
951
הנדסה אזרחית 85931
הנדסת ביוטכנולוגיה ומזון 84942
הנדסה ביוכימית 84952
הנדסה ביו-רפואית 89971
הנדסה ביו-רפואית ופיזיקה 89971
הנדסת אווירונוטיקה וחלל 86951
הנדסת אווירונוטיקה וחלל ופיזיקה8695
הנדסת הסביבה 83.5911
הנדסת חומרים 86931
הנדסת חומרים וביולוגיה 86931
הנדסת חומרים וכימיה 86931
הנדסת חומרים ופיזיקה 86931
הנדסת חשמל*


9096-
הנדסת חשמל ופיזיקה 9197-
הנדסה כימית 83952
הנדסת מיפוי וגיאו-אינפורמציה 84911
הנדסת מכונות 8695-
הנדסת מערכות מידע8895-
הנדסת נתונים ומידע 9097-
הנדסת תעשייה וניהול 88941
חינוך למדע וטכנולוגיה* 84911
כימיה 84911
מדעי המחשב* 9297-
מדעי המחשב ומתמטיקה*9298-
מדעי המחשב ופיזיקה9297-
מתמטיקה* 9094-
מתמטיקה עם מדעי המחשב* 8692-
מתמטיקה עם סטטיסטיקה וחקר הביצועים* 8691-
מתמטיקה-פיזיקה 8694-
פיזיקה 8694-
רפואה סף הזימון הסופי לבחינת מו"ר היה 94.065ציון מו"ר לקבלה הוא 203-
רפואה והנדסה ביו-רפואית (תואר כפול) סף הזימון הסופי לבחינת מו"ר היה 94.065ציון מו"ר לקבלה הוא 203-
רפואה והנדסת חומרים (תואר כפול)סף הזימון הסופי לבחינת מו"ר היה 94.065ציון מו"ר לקבלה הוא 203-
רפואה ומדעי המחשב ( תואר כפול)סף הזימון הסופי לבחינת מו"ר היה 94.065ציון מו"ר לקבלה הוא 203-
מבטים-חוג לאחר תואר*קבלה על פי ממוצע אקדמי--
תוכנית רוטשילד למצוינים תנאי הקבלה מפורטים באתר התוכנית -

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* מסלולים הנפתחים בסמסטר א ו-ב

** הדרישות לקבלת מלגת מצטייני סכם, בנוסף לציון הסכם.

*** מי מוגדר כראוי לקידום

למחשבון לחישוב סכם