מסלולי הלימודים וסיפי קבלה

מהו סף קבלה

  • ציון הסֶכֶם קובע את מיקום המועמדים בתחרות על מספר מוגבל של מקומות. סיפי הקבלה המפורסמים באתר הינם סיפי קבלה משוערים בלבד.
  • סיכויי הקבלה של מי שנמצא מעל חתך הקבלה טובים מאוד. 
  • בפועל עשוי סף הקבלה להיות שונה בשל מספר הנרשמים, איכות נתוניהם ומכסת המקומות.
  • בחלק מהמסלולים ייתכנו סיפי קבלה שונים לעדיפות ראשונה ולעדיפות שנייה.
  • במועד מאוחר עלולים סיפי הקבלה להיות גבוהים יותר.
  • סיפי הקבלה משתנים מעת לעת, במשך כל תהליך הדיונים עד תחילת הסמסטר. לפיכך, הם יפורסמו רק באתר של מרכז רישום וקבלה. כאן ניתן לעקוב אחרי השינויים בסיפי הקבלה.

סיפי קבלה משוערים לסמסטר ב תשפ"א (מרץ 2021)

אלה סיפי הקבלה משוערים והם עשויים להישנות מעת לעת, בכול תקופת הדיונים במועמדים!

סיפי קבלה סמסטר
מסלול לימודיםסף קבלה משוערהסכם הנדרש לקבלת מלגת מצטייני סכם**סף קבלה לראויים לקידום***
הנדסת חשמל* 9295-
חינוך למדע וטכנולוגיה* 84912
מדעי המחשב* 9295-
מדעי המחשב ומתמטיקה* 9295-
מתמטיקה* 86921
מתמטיקה עם מדעי המחשב* 86911
מתמטיקה עם סטטיסטיקה וחקר הביצועים* 86911
חינוך למדע וטכנולוגיה-חוג לאחר תואר*קבלה על פי ממוצע אקדמי--

* הדרישות לקבלת מלגת מצטייני סכם, בנוסף לציון הסכם.

*** מי מוגדר כראוי לקידום

למחשבון לחישוב סכם

סיפי קבלה משוערים לסמסטר א תשפ"ב (אוקטובר 2021)

שימו לב!

הזימון למבחן מו"ר נערך לפי ציון הסכם של המועמדים. כול המועמדים מדורגים על פי ציון הסכם שלהם בציון סכם יורד. מכיוון שיש מועמדים רבים בכל עשירית אנחנו מזמנים לפי סכם מדויק יותר: ברמה של מאית. ראשית, שולחים זימונים לבעלי הסכמים הגבוהים ביותר. הזימונים ימשכו עד למספר ימים לפני המבחן עצמו. הסכם לזימון מתעדכן מדי מספר ימים באתר זה.

סיפי קבלה
מסלול לימודיםסף קבלה משוערהסכם הנדרש לקבלת מלגת מצטייני סכם**סף קבלה לראויים לקידום***
אדריכלות נוף 932
ארכיטקטורה 91-
ביוכימיה מולקולרית 84931
ביולוגיה83
(בעדיפות שנייה הסף יהיה 90)
951
הנדסה אזרחית 85931
הנדסה ביוכימית 84952
הנדסה ביו-רפואית 89971
הנדסה ביו-רפואית ופיזיקה 89971
הנדסה כימית 83952
הנדסת אווירונוטיקה וחלל 86951
הנדסת ביוטכנולוגיה ומזון 84942
הנדסת הסביבה 82.5911
הנדסת חומרים 86931
הנדסת חומרים וביולוגיה 86931
הנדסת חומרים וכימיה 86931
הנדסת חומרים ופיזיקה 86931
הנדסת חשמל* 9096-
הנדסת חשמל ופיזיקה 9197-
הנדסת מיפוי וגיאו-אינפורמציה 83911
הנדסת מכונות 95-
הנדסת מערכות מידע95
הנדסת נתונים ומידע 8997
הנדסת תעשייה וניהול 94
חינוך למדע וטכנולוגיה* 84911
כימיה 84911
מדעי המחשב* 9297-
מדעי המחשב ומתמטיקה*9298-
מדעי המחשב ופיזיקה9297-
מתמטיקה* 8694
מתמטיקה עם מדעי המחשב* 8692
מתמטיקה עם סטטיסטיקה וחקר הביצועים* 8691
מתמטיקה-פיזיקה 8694
פיזיקה 94-
רפואה
--
רפואה והנדסה ביו-רפואית (תואר כפול)
--
רפואה והנדסת חומרים (תואר כפול)--
רפואה ומדעי המחשב ( תואר כפול)--
תוכנית רוטשילד למצוינים תנאי הקבלה מפורטים באתר התוכנית -
חינוך למדע וטכנולוגיה-חוג לאחר תואר*קבלה על פי ממוצע אקדמי--

* מסלולים הנפתחים בסמסטר א ו-ב

** הדרישות לקבלת מלגת מצטייני סכם, בנוסף לציון הסכם.

*** מי מוגדר כראוי לקידום

למחשבון לחישוב סכם