דוגמאות ודפי עזר לחישוב הסכם

דוגמה לחישוב הסכם לכל המסלולים מלבד ארכיטקטורה ואדריכלות נוף

דוגמה לחישוב הסכם לכל המסלולים מלבד ארכיטקטורה ואדריכלות נוף - חדש
 מקצועיח"לציוןמקדם הטבהציון משופרמשקלמכפלה
מקצועות חובה (בבגרות)תנ"ך276762152
הבעה עברית282822164
לשון עברית
לשון ערבית
היסטוריה או תע"י283832166
אזרחות או ידיעת העם
והמדינה
17373173
ספרות עברית290902180
מחשבת ישראל או
מורשת הדרוזים
מתמטיקה580+30110101100
אנגלית582+251075535
סה"כ חובה19242370
מקצועות בחירה (בבגרות)פיזיקה578+301085540
כימיה31001003300
גיאוגרפיה570+20905450
טכנולוגי מיוחד568+30985490
ממוצע הנדסאי1490+20110141540
ממוצע אקדמי2075+2095201900

נוסחת חישוב הסכם

 • חישוב הממוצע המיטבי של הבגרות - B: לוקחים את סך המכפלות המיטבי (4750), ומחלקים אותו למשקל המיטבי (46). התוצאה היא הממוצע המיטבי (במקרה זה הממוצע המיטבי מתקבל ע''י השמטת גיאוגרפיה, טכנולוגי מיוחד וממוצע אקדמי).
  B = 4750 : 46 = 103.26
 • מחשבים את ציון המכינה W, אם קיים.
 • לוקחים כממוצע D את הציון הגבוה מבין B ו- W (כל ציון D הגבוה מ-119 יהיה שווה 119 בלבד).
 • נוסחת חישוב הסכם- S (בהנחה שהציון הפסיכומטרי P הוא 600):
  S=0.5*D+0.075*P-19
  דוגמה: 0.5*103.26+0.075*600-19=77.63

דוגמה לחישוב הסכם לארכיטקטורה ואדריכלות נוף

דוגמה לחישוב הסכם לארכיטקטורה ואדריכלות נוף - חדש
 מקצועיח"לציוןמקדם הטבהציון משופרמשקלמכפלה
מקצועות חובה (בבגרות)תנ"ך276762152
הבעה עברית282822164
לשון עברית
לשון ערבית
היסטוריה או תע"י283832166
אזרחות או ידיעת העם
והמדינה
17373173
ספרות עברית290902180
מחשבת ישראל או
מורשת הדרוזים
מתמטיקה580+301105550
אנגלית582+251075535
סה"כ חובה19191795
מקצועות בחירה (בבגרות)פיסיקה578+301085540
כימיה31001003300
גיאוגרפיה570+20905450
טכנולוגי מיוחד568+30985490
ממוצע הנדסאי1490+20110141540
ממוצע אקדמי2075+2095201900

נוסחת חישוב הסכם

 • חישוב הממוצע המיטבי של הבגרות - BA: לוקחים את סך המכפלות המיטבי (4225), ומחלקים אותו למשקל המיטבי (41). התוצאה היא הממוצע המיטבי (במקרה זה הממוצע המיטבי מתקבל ע''י השמטת גיאוגרפיה, טכנולוגי מיוחד וממוצע אקדמי).
  BA = 4200 : 41 =102 .43
 • מחשבים את ציון המכינה W, אם קיים.
 • לוקחים כממוצע DA את הציון הגבוה מבין BA ו- W (כל ציון D הגבוה מ-119 יהיה שווה 119 בלבד).
  שלב א: נוסחת חישוב הסכם- S (בהנחה שהציון הפסיכומטרי P הוא 600):
  S=0.5*D+0.075*P-19
  דוגמה: 0.5*102.43+0.075*600-19=78.24
  שלב ב: נוסחת חישוב הסכם -SA (בהנחה שהציון בבחינת המיון בארכיטקטורה A הוא 80):
  SA=0.67*S+0.22*A+9.3
  דוגמה: 0.67*78.24+0.22*80+9.3=82.32