למידע נוסף ושאלות

בשאלות נוספות ניתן לפנות אל  מרכז רישום וקבלה