תעודות בגרות מחו"ל

תנאי הקבלה לבעלי תעודות בגרות מחו"ל

דרישות קבלה כלליות לבעלי תעודות בגרות מחו"ל

בחינה פסיכומטרית

ידע באנגלית

ידע בעברית

מהן תעודות הקבילות לדיון לקבלה לטכניון, לכול המסלולים, פרט לרפואה ולתארים הכפולים עם רפואה

  • תעודת בגרות קבילה מחו"ל לצורך דיון לקבלה לטכניון היא תעודה אחת מתעודות הבגרות הבאות (במתכונת המאושרת ע"י הטכניון): OSSD ,GCSE, IB, BAC ובחינות  AP.

לתעודות אלו מחושב ממוצע על פי נהלי הטכניון, והוא שווה ערך לממוצע בגרות ישראלית בחישוב הסכם, יחד עם ציון פסיכומטרי. למידע נוסף: בעבריתבאנגלית.

דרישות הקבלה מבעלי תעודות בגרות  מחו"ל שאינן מוכרות ע"י הטכניון, לכול המסלולים פרט לרפואה, לתארים הכפולים עם רפואה, לארכיטקטורה ולאדריכלות נוף.

  •  תעודת בגרות מחו"ל, שאינה אחת מתעודות הבגרות המוכרות על ידי הטכניון , אשר כוללת ציונים במתמטיקה ובאנגלית ברמה הגבוהה ביותר הניתנת במדינת האם ממנה באו  וכן שתי  בחינות לפחות במקצוע מדעי נוסףתיבדק באופן פרטני.
  • חלק מהמועמדים שיוכלו להתקבל, יהיו אולי פטורים מבחינת סיווג בפיזיקה ו/או בכימיה.
  • ההישגים בתעודת הבגרות והציון הפסיכומטרי יהוו בסיס לדיון בקבלה לטכניון.
  • מועמדים שאינם עונים על המופרט בסעיף זה מתבקשים ללמוד במכינת הטכניון.

על סמך מכלול הנתונים הללו יחליט דיקן לימודי הסמכה על קבלה או דחייה של המועמדים.

תנאי הקבלה למועמדים לארכיטקטורה או לאדריכלות נוף

ייעוץ לבעלי תעודת בגרות או רקע אקדמי מחו"ל

בעלי תעודת בגרות או רקע אקדמי מחו"ל יכולים לפנות לבירור תנאי קבלה למרכז רישום וקבלה | 04-8292529 

לצורך מתן תשובה מלאה, מומלץ לצרף למייל צילום של תעודת הבגרות, רקע אקדמי - אם יש, ציון פסיכומטרי ומספר טלפון, לצורך בירורים נוספים.