יום הכוון - יום היכרות לסטודנטים חדשים

יום הכוון

ביום ההכוון מתקיים טקס פתיחת הסמסטר. בטקס זה מתקיים מפגש עם נשיא הטכניון, דיקן הסטודנטים, דיקן לימודי הסמכה ויו״ר אגודת הסטודנטים. לאחר מכן מתקיים מפגש בפקולטות, שם נערך מפגש עם דיקן הפקולטה, עם הסגל האקדמי והמנהלי וכן עם סטודנטים ותיקים חברי הוועד של האגודה. השנה, לאור מגפת הקורונה ובהתאם להנחיות משרד הבריאות, הטקס המרכזי יתקיים באופן מקוון. המפגשים בפקולטות, באם יתאפשרו, יתקיימו בהתאם להנחיות משרד הבריאות ובהתאם לתקנות התו הסגול. הפקולטות ישלחו הזמנות ליום ההכוון ובהן יפרטו את האופן בו הוא יתקיים, בהתאם להנחיות כפי שיהיו תקפות באותה העת.

אישור לזכאות לקבלת מלגות למצטייני סכם קבלה יוענק ביום זה, בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

קבלת פנים לסטודנטים ביום ההכרות וחלוקת שי מאגודת הסטודנטים

אגודת הסטודנטים | 054-2423099,

04-8234148, 04-8328787asat.org.il