דרישות קבלה נוספות לאדריכלות נוף

מי שלמדו שנה או יותר במוסד אקדמי מוכר, בתחומים שונים, יוכלו להגיש מועמדות למסלול זה. הקבלה תותנה בהשלמת שנה ראשונה. המועמדים חייבים בבחינת המיון לאדריכלות נוף.

מבט פנורמי על האובליסק בלב הקמפוס