תאריכי בחינות הסיווג במתמטיקה ותוקפן

הרשמה לבחינה ומועדי ההרשמה

19.1.2023 - הבחינה תקפה לקבלה לסמסטר ב תשפ"ג (מרץ 2023) ולסמסטר א תשפ"ד (אוקטובר 2023).

23.3.2023 - הבחינה תקפה לקבלה לסמסטר א תשפ"ד.

22.6.2023 - הבחינה תקפה לקבלה לסמסטר א תשפ"ד אך ורק על בסיס מקום פנוי (המועד הזה אינו תקף לרפואה).