תאריכי הבחינות ותוקפן

27.01.2022 - הבחינה תקפה לקבלה לסמסטר ב תשפ"ב ולסמסטר א תשפ"ג

24.03.2022 - הבחינה תקפה לקבלה לסמסטר א תשפ"ג

24.06.2022 - הבחינה תקפה לקבלה לסמסטר א תשפ"ג אך ורק על בסיס מקום פנוי.

הבחינות תתקיימה בשעה 13:30, בצורה פרונטאלית בבניין אולמן בטכניון.