תנאי קבלה ונוהל הרשמה לרפואה

שימו לב! כל המידע בהמשך מתייחס לשני המסלולים:
  1. המסלול לרפואה.
  2. המסלול לתואר כפול הנדסה ביו-רפואית ורפואה.

דרישות קבלה כלליות

  • רק בעלי אזרחות ישראלית רשאים להירשם לפקולטה לרפואה.
  • רק לאחר הקבלה לרפואה יהיה עליכם  למלא הצהרת בריאות, ולשלוח לבית הספר לרפואה  במקביל לתשלום דמי המקדמה.
  • המתקבלים יתבקשו להגיש אישור מהמשטרה על כך כי אין בעברם רישום פלילי בגין עבירות מין ("תעודת בגיר" לגברים). האישור יוגש למזכירות הפקולטה לרפואה בעת הכניסה לשנים הקליניות.
  • אישור על חיסונים: החל משנת הלימודים הראשונה משולבת התנסות בשדות הקליניים, בהתאם לכך כל התלמידים המתחילים שנה א בלימודי רפואה, מחויבים להציג אישור חיסונים לפי הנחיות משרד הבריאות. את האישור החתום (חלקים א, ב, ג בנספח 1 המופיע בלינק) יש להעביר בדוא"ל לבית הספר לרפואה לא יאוחר מ- 11/10/2019.
  • ניתן להירשם לרפואה ולמסלול לתואר כפול הנדסה ביו-רפואית ורפואה רק בעדיפות ראשונה. כלומר, אפשר להירשם רק לאחד משני המסלולים הללו.

הדרישות מתעודת בגרות ישראלית או תעודת בגרות מחו"ל

ציון פסיכומטרי

הבחינה הפסיכומטרית האחרונה התקפה להרשמה לרפואה היא במועד מרץ/אפריל!

ידע באנגלית 

המועמדים חייבים להשיג ציון של  120 ומעלה בחלק האנגלית של הבחינה הפסיכומטרית או 220 ומעלה בבחינת אמי''ר או 600 בבחינת SAT, או 26 בבחינת ACT. המועמדים חייבים לקבל את הציון הזה עד מועד מרץ/אפריל לכול המאוחר. מועמדים אשר לא ישיגו את ציון המינימום כפי שצוין לעיל לא יזומנו לבחינת מו"ר גם אם הם עומדים בשאר דרישות הקבלה.

ידע בעברית

על מועמדים החייבים בבחינת יע''ל לגשת לבחינה במועד מרץ/אפריל, לכל המאוחר. 

ידע בפיזיקה

המתקבלים לרפואה פטורים מבחינת הסיווג בפיזיקה. אך עבור קורסי פיזיקה 1ר ו-2ר  נדרש ידע בסיסי ברמה תיכונית ולכן הפקולטה ממליצה מאד ללמוד את החומר, לפני תחילת הלימודים.

הנושאים במכניקה: פרק 1: וקטורים | פרק 2: תנועה לאורך קו ישר | פרק  3: תנועה  במישור| פרק 4: חוקי התנועה של ניוטון | פרק 5: יישום חוקי ניוטון  | פרק 6: תנועה מעגלית | פרק 7: עבודה ואנרגיה | פרק 8: מתקף ותנע |פרק 9: שיווי משקל של גוף קשיח | פרק 10: תנועה מחזורית | פרק 11: כבידה

הנושאים  בחשמלאלקטרוסטטיקה (פרקים 1-4) | פרק 1: חוק קולון | פרק 2: השדה החשמלי | פרק 3אנרגיה פוטנציאלית חשמלית | פרק 4: קבלים וחומרים דיאלקטריים מעגלים חשמליים | פרק 5: זרמים חשמליים  מגנטיות (פרקים 6-7)| פרק 6: השדה המגנטי וכוחות מגנטיים | פרק 7: מקורות של שדה מגנטי השראה אלקטרומגנטית (פרק 8) | פרק 8:השראה אלקטרומגנטית אופטיקה (פרק 10-9) | פרק 9: תורת האור הגיאומטרית | פרק 10: שבירה ממשטחים ועדשות.

ישנם קורסי הכנה בפיזיקה למכניקה ולחשמל הניתנים ע"י המכינה בטכניוןהמעוניינים בכך יכולים להירשם אליהם דרך אתר המכינה.

בנוסף ניתן להיעזר בקורסים המוקלטים של פיזיקה ל1 ופיזיקה ל2 של הטכניון הנמצאים ביוטיוב:

פיזיקה 1ל – https://www.youtube.com/playlist?list=PLW3u28VuDAHIVvtIfAp3fQfoi0c9r7S4

פיזיקה 2ל – https://www.youtube.com/playlist?list=PLW3u28VuDAHKZv-qS1D_yLP_xRDtSYC

ידע במתמטיקה

עבור שנת הלימודים הראשונה נדרש ידע מתמטי בסיסי ברמה תיכונית ולכן הפקולטה ממליצה מאד ללמוד את החומר, לפני תחילת הלימודים.

הנושאים הרלוונטיים הם: מספרים מרוכבים I נגזרות ואינטגרלים (מסויימים ולא מסויימים) של פולינומים, של פונקציות מעריכיות ושל פונקציות טריגונומטריות I זהויות טריגונומטריות.