תנאי קבלה ונוהל הרשמה לרפואה לשנה"ל תשע"ט (אוקטובר 2018)

שימו לב! כל המידע בהמשך מתייחס לשני המסלולים:
 1. המסלול לרפואה.
 2. המסלול המשולב הנדסה ביו-רפואית ורפואה.

דרישות קבלה כלליות

 • רק בעלי אזרחות ישראלית רשאים להירשם לפקולטה לרפואה.
 • הנרשמים חייבים למלא הצהרת בריאות, בזמן ההרשמה לטכניון.
 • המתקבלים יגישו אישור מהמשטרה על כך כי אין בעברם רישום פליליבגין עבירות מין ("תעודת בגיר" לגברים). האישור יוגש למזכירות הפקולטה לרפואה עד תחילת שנת הלימודים האקדמית.
 • בית הספר לרפואה בטכניון מכיר בחשיבות ההתנסות הקלינית של הסטודנטים החל משנתם הראשונה. התנסות זו מחברת את הסטודנטים מראשית לימודיהם לשאלות משמעות ומקצוענות רפואית ומעניקה עניין ורלבנטיות לנושאים עיוניים הנלמדים בכיתות. לכן, הוחלט לשלב החל משנת הלימודים הראשונה התנסות בשדות הקליניים ולחשוף את הסטודנטים להיבטים השונים של מקצוע הרפואה. בהתאם לכך, כל סטודנטים המתחילים שנה א בלימודי רפואה, מחויבים להציג אישור חיסונים לפי הנחיות משרד הבריאות המפורטות בלינק:

  https://www.health.gov.il/hozer/mk08_2016.pdf

  את האישור החתום (חלקים א, ב, ג בנספח 1 המופיע בלינק) יש להעביר בדוא"ל rishum@technion.ac.il | לא יאוחר מ- 15/10/2018.

 • ניתן להירשם למסלולים אלה רק בעדיפות ראשונה. כלומר, אפשר להירשם רק לאחד משני המסלולים הללו.
 • הבחינה הפסיכומטרית
  הטכניון מתחשב בציון הרב-תחומי בבחינה הפסיכומטרית או בציון SAT או בציון ACT, ובכל מקרה בציון הגבוה מבין כל המבחנים. הבחינה הפסיכומטרית האחרונה התקפה להרשמה היא במועד מרץ/אפריל.
 • ידע באנגלית
  מועמדים חייבים להציג ציון של  120 ומעלה בחלק האנגלית של הבחינה הפסיכומטרית או 220 ומעלה בבחינת אמי''ר או 600 בבחינת SAT, או 26 בבחינת ACT. המועמדים חייבים לקבל את הציון הזה עד מועד מרץ/אפריל לכול המאוחר. מועמדים אשר לא ישיגו את ציון המינימום כפי שצוין לעיל לא יזומנו לבחינת מו"ר גם אם  עומדים הם בשאר דרישות הקבלה.
  למידע נוסף, הקליקו.
 • ידע בעברית
  על מועמדים החייבים בבחינת יע''ל לגשת לבחינה במועד מרץ/אפריל, לכל המאוחר. מועמדים בעלי ציון נמוך מ- 113 לא יזומנו לבחינת מו"ר גם אם  עומדים הם בשאר דרישות הקבלה. (הערה: במסגרת היחידה ללימודים קדם-אקדמיים נערכים קורסי הכנה לבחינת יע״ל. הקורסים נפתחים במקביל למועדי המבחנים של המרכז הארצי לבחינות. לפרטים נוספים