תנאי קבלה ונוהל הרשמה לרפואה לשנה"ל תש"ף (אוקטובר 2019)

שימו לב! כל המידע בהמשך מתייחס לשני המסלולים:
 1. המסלול לרפואה.
 2. המסלול לתואר כפול הנדסה ביו-רפואית ורפואה.

דרישות קבלה כלליות

 • רק בעלי אזרחות ישראלית רשאים להירשם לפקולטה לרפואה.
 • הנרשמים חייבים למלא הצהרת בריאות, בזמן ההרשמה לטכניון.
 • המתקבלים יגישו אישור מהמשטרה על כך כי אין בעברם רישום פליליבגין עבירות מין ("תעודת בגיר" לגברים). האישור יוגש למזכירות הפקולטה לרפואה בעת הכניסה לשנים הקליניות.
 • אישור על חיסונים: בית הספר לרפואה בטכניון מכיר בחשיבות ההתנסות הקלינית של הסטודנטים החל משנתם הראשונה. התנסות זו מחברת את הסטודנטים מראשית לימודיהם לשאלות משמעות ומקצוענות רפואית ומעניקה עניין ורלבנטיות לנושאים עיוניים הנלמדים בכיתות. לכן, הוחלט לשלב החל משנת הלימודים הראשונה התנסות בשדות הקליניים ולחשוף את הסטודנטים להיבטים השונים של מקצוע הרפואה. בהתאם לכך, כל סטודנטים המתחילים שנה א בלימודי רפואה, מחויבים להציג אישור חיסונים לפי הנחיות משרד הבריאות המפורטות בלינק .
 • את האישור החתום (חלקים א, ב, ג בנספח 1 המופיע בלינק) יש להעביר בדוא"ל לבית הספר לרפואה לא יאוחר מ- 15/10/2019.
 • ניתן להירשם לרפואה ולמסלול לתואר כפול רפואה והנדסה ביו-רפואית  רק בעדיפות ראשונה. כלומר, אפשר להירשם רק לאחד משני המסלולים הללו.
 •  הטכניון מתחשב בציון הפסיכומטרי הרב-תחומי  או בציון SAT או בציון ACT. בכל מקרה בציון הגבוה מבין כל המבחנים. הבחינה הפסיכומטרית האחרונה התקפה להרשמה היא במועד מרץ/אפריל.
 • ידע באנגלית 

מועמדים חייבים להציג ציון של  120 ומעלה בחלק האנגלית של הבחינה הפסיכומטרית או 220 ומעלה בבחינת אמי''ר או 600 בבחינת SAT, או 26 בבחינת ACT. המועמדים חייבים לקבל את הציון הזה עד מועד מרץ/אפריל לכול המאוחר. מועמדים אשר לא ישיגו את ציון המינימום כפי שצוין לעיל לא יזומנו לבחינת מו"ר גם אם  עומדים הם בשאר דרישות הקבלה.
למידע נוסף, הקליקו.

 • ידע בעברית

על מועמדים החייבים בבחינת יע''ל לגשת לבחינה במועד מרץ/אפריל, לכל המאוחר. מועמדים בעלי ציון נמוך מ- 113 לא יזומנו לבחינת מו"ר גם אם  עומדים הם בשאר דרישות הקבלה. (הערה: במסגרת היחידה ללימודים קדם-אקדמיים נערכים קורסי הכנה לבחינת יע״ל. הקורסים נפתחים במקביל למועדי המבחנים של המרכז הארצי לבחינות. לפרטים נוספים

 • ידע בפיזיקה

המתקבלים לרפואה פטורים מבחינת הסיווג בפיזיקה. אך עבור קורסי פיזיקה 1ר ו-2ר  נדרש ידע בסיסי ברמה תיכונית ולכן הפקולטה ממליצה מאד ללמוד את החומר, לפני תחילת הלימודים.

הנושאים במכניקה: פרק 1: וקטורים | פרק 2: תנועה לאורך קו ישר | פרק  3: תנועה  במישור| פרק 4: חוקי התנועה של ניוטון | פרק 5: יישום חוקי ניוטון  | פרק 6: תנועה מעגלית | פרק 7: עבודה ואנרגיה | פרק 8: מתקף ותנע |פרק 9: שיווי משקל של גוף קשיח | פרק 10: תנועה מחזורית | פרק 11: כבידה

הנושאים  בחשמל: אלקטרוסטטיקה (פרקים 1-4) | פרק 1: חוק קולון | פרק 2: השדה החשמלי | פרק 3: אנרגיה פוטנציאלית חשמלית | פרק 4: קבלים וחומרים דיאלקטריים מעגלים חשמליים | פרק 5: זרמים חשמליים  מגנטיות (פרקים 6-7) | פרק 6: השדה המגנטי וכוחות מגנטיים | פרק 7: מקורות של שדה מגנטי השראה אלקטרומגנטית (פרק 8) | פרק 8: השראה אלקטרומגנטית אופטיקה (פרק 10-9) | פרק 9: תורת האור הגיאומטרית | פרק 10: שבירה ממשטחים ועדשות.

ישנם קורסי הכנה בפיזיקה למכניקה ולחשמל הניתנים ע"י המכינה בטכניון. המעוניינים בכך יכולים להירשם אליהם דרך אתר המכינה.

בנוסף ניתן להיעזר בקורסים המוקלטים של פיזיקה ל1 ופיזיקה ל2 של הטכניון הנמצאים ביוטיוב:

פיזיקה 1ל –https://www.youtube.com/playlist?list=PLW3u28VuDAHIVvtIfAp3fQfoi0c9r7S4_

פיזיקה 2ל – https://www.youtube.com/playlist?list=PLW3u28VuDAHKZv-qS1D_yLP_xRDtSYCiH