תנאי קבלה ונוהל הרשמה לרפואה ולמסלולים לתואר כפול עם רפואה

שימו לב! כל המידע בהמשך מתייחס לארבעת המסלולים:
  1. המסלול לרפואה
  2. המסלול לתואר כפול  רפואה והנדסה ביו-רפואית
  3. המסלול לתואר כפול רפואה ומדעי המחשב
  4. המסלול לתואר כפול רפואה והנדסת חומרים

זימונים לבחינת מו"ר

הזימונים למבחן מור/מרקם לשנה זו הסתיימו.

לטכניון נרשמו מעל 1,000 מועמדים כולם מצויינים ומוכשרים. אנחנו מאחלים לנבחנים הצלחה רבה במבחן.

מועמדים לרפואה שלא זומנו למבחן ומבקשים לבדוק אפשרויות לימוד אחרות מוזמנים לפנות למוקד המידע:

04-8295555

דרישות קבלה כלליות

  • רק בעלי אזרחות ישראלית רשאים להירשם לפקולטה לרפואה ולמסלולים לתואר כפול עם רפואה.
  • לאחר הקבלה לרפואה יש למלא הצהרת בריאות, ולשלוח אותה לבית הספר לרפואה  במקביל לתשלום דמי המקדמה.
  • המתקבלים יתבקשו להגיש אישור מהמשטרה על כך כי אין בעברם רישום פלילי בגין עבירות מין ("תעודת בגיר" לגברים). האישור יוגש למזכירות הפקולטה לרפואה בהתאם להנחיות שתתשלחנה בתחילת השנה.
  • אישור על חיסונים: החל משנת הלימודים הראשונה משולבת התנסות בשדות הקליניים, בהתאם לכך כל התלמידים המתחילים לימודי רפואה, מחויבים להציג אישור חיסונים לפי הנחיות משרד הבריאות. את האישור החתום (חלקים א, ב, ג בנספח 1 המופיע בלינק) יש להעביר בדוא"ל לבית הספר לרפואה לא יאוחר מ-21.11.2020 . יובהר כי אי התחסנות במועד תוביל לכך שהסטודנט לא יוכל להשתתף בקורס 'שלישי קליני' והדבר יוביל לפיצול שנה"ל.
  • ניתן להירשם לרפואה, למסלול לתואר כפול רפואה והנדסה ביו-רפואית, למסלול לתואר כפול רפואה ומדעי המחשב ולמסלול לתואר כפול רפואה והנדסת חומרים רק בעדיפות ראשונה. כלומר, אפשר להירשם רק לאחד מארבעת המסלולים הללו.

הדרישות מתעודת בגרות ישראלית או תעודת בגרות מחו"ל

ציון פסיכומטרי

ידע באנגלית 

ציון של  120 ומעלה בחלק האנגלית של הבחינה הפסיכומטרית או בבחינת אמי''ר, או 600 בבחינת SAT, או 26 בבחינת ACT. המועמדים חייבים לקבל את הציון הזה עד מועד אביב (חודש אפריל) לכול המאוחר. מועמדים אשר לא ישיגו את ציון המינימום כפי שצוין לעיל לא יזומנו לבחינת מו"ר, גם אם הם עומדים בשאר דרישות הקבלה. מידע נוסף על ידע באנגלית

ידע בעברית

על מועמדים החייבים בבחינת יע''ל לגשת לבחינה במועד אביב (אפריל), לכל המאוחר. 

ידע בפיזיקה

המתקבלים לרפואה פטורים מבחינת הסיווג בפיזיקה. אך עבור קורסי פיזיקה 1ר ו-2ר  נדרש ידע בסיסי ברמה תיכונית ולכן הפקולטה ממליצה מאד ללמוד את החומר, לפני תחילת הלימודים.

המתקבלים לתארים הכפולים עם רפואה, חייבים בבחינת הסיווג בפיזיקה.

הנושאים במכניקה: פרק 1: וקטורים | פרק 2: תנועה לאורך קו ישר | פרק  3: תנועה  במישור| פרק 4: חוקי התנועה של ניוטון | פרק 5: יישום חוקי ניוטון  | פרק 6: תנועה מעגלית | פרק 7: עבודה ואנרגיה | פרק 8: מתקף ותנע |פרק 9: שיווי משקל של גוף קשיח | פרק 10: תנועה מחזורית | פרק 11: כבידה

הנושאים  בחשמלאלקטרוסטטיקה (פרקים 1-4) | פרק 1: חוק קולון | פרק 2: השדה החשמלי | פרק 3אנרגיה פוטנציאלית חשמלית | פרק 4: קבלים וחומרים דיאלקטריים מעגלים חשמליים | פרק 5: זרמים חשמליים  מגנטיות (פרקים 6-7)| פרק 6: השדה המגנטי וכוחות מגנטיים | פרק 7: מקורות של שדה מגנטי השראה אלקטרומגנטית (פרק 8) | פרק 8:השראה אלקטרומגנטית אופטיקה (פרק 10-9) | פרק 9: תורת האור הגיאומטרית | פרק 10: שבירה ממשטחים ועדשות.

ישנם קורסי הכנה בפיזיקה למכניקה ולחשמל הניתנים ע"י המכינה בטכניוןהמעוניינים בכך יכולים להירשם אליהם דרך אתר המכינה.

בנוסף ניתן להיעזר בקורסים המוקלטים של פיזיקה ל1 ופיזיקה ל2 של הטכניון הנמצאים ביוטיוב:

פיזיקה 1ל

פיזיקה 2ל

ידע במתמטיקה

עבור שנת הלימודים הראשונה נדרש ידע מתמטי בסיסי ברמה תיכונית ולכן הפקולטה ממליצה מאד ללמוד את החומר, לפני תחילת הלימודים.

הנושאים הרלוונטיים הם: מספרים מרוכבים I נגזרות ואינטגרלים (מסויימים ולא מסויימים) של פולינומים, של פונקציות מעריכיות ושל פונקציות טריגונומטריות I זהויות טריגונומטריות.