קבלה על סמך ציון סכם לרפואה ולתואר הכפול הנדסה ביו-רפואית ורפואה

  • הקבלה היא לשנה א בלבד.
  • למועמדים לרפואה ולמועמדים למסלול כפול בהנדסה ביו-רפואית ורפואה מחושב ציון סכם שהוא שקלול של שני מרכיבים:

1. ציון פסיכומטרי רב-תחומי או ציון SAT או ציון ACT

2. ממוצע תעודת בגרות ישראלית או תעודות בגרות חו"ל המוכרות לצורך קבלה לטכניון. ציוני מכינת הטכניון אינם מחליפים את הבגרות לדיונים לקבלה לרפואה. מחושב ממוצע בין ממוצע המכינה לבין ממוצע הבגרות המשופר על ידי ציוני הבגרות מהמכינה. ממוצע זה ישמש לחישוב הסכם. בוגרי המכינה לא יוכלו להיות מועמדים לרפואה או לתואר הכפול הנדסה ביו-רפואית ורפואה, בשנה בה הם לומדים במכינה.

 זימון לבחינת מיון לרפואה

  • מועמדים בעלי סכם קבלה גבוה מסף אשר נקבע מעת לעת, יוזמנו (על-פי דירוג ציון הסכם) לבחינת מיון ארצית לרפואה (מו"ר או מרק"ם). יודגש כי הסכם משמש רק לשם זימון לבחינת מו"ר, בעוד ההחלטה על קבלה ללימודים היא על פי ציון בחינת מו"ר ועל בסיס מקום פנוי. השנה ציון מו"ר לקבלה לרפואה היה 207. בשנה הבאה ייתכן שיהיה ציון שונה לקבלה.
  • מועמדים בוגרי מכינה ומועמדים בעלי תעודות בגרות מחו"ל מוזמנים לבדוק את אופן חישוב הסכם באתר.
  • במהלך השנה הראשונה ללימודים התלמידים יכולים להגיש בקשה למעבר מסלול על סמך ציון הסכם, בהתאם לכללי הטכניון, כמפורט בקטלוג לימודי הסמכה ובאתר רישום וקבלה.