קבלה על סמך ציון סכם לרפואה ולתארים הכפולים עם רפואה לשנת הלימודים תשפ"א

  • הקבלה היא לשנה א בלבד.
  • למועמדים לרפואה, לתואר כפול רפואה והנדסה ביו-רפואית, לתואר כפול רפואה ומדעי המחשב ולתואר כפול רפואה והנדסת חומרים מחושב ציון סכם שהוא שקלול של שני מרכיבים:
  1. ציון פסיכומטרי רב-תחומי או ציון SAT או ציון ACT. הבחינה הפסיכומטרית נדחתה למועד יוני. מועמדים לרפואה ולתארים הכפולים עם רפואה המעוניינים לשפר את הציונים יכולים לגשת רק למועד זה. מועד מאוחר יותר לא יתקבל!
  2. ממוצע תעודת בגרות ישראלית או תעודות בגרות חו"ל המוכרות לצורך קבלה לטכניון. ציוני מכינת הטכניון אינם מחליפים את הבגרות לדיונים לקבלה לרפואה, לתואר כפול רפואה והנדסה ביו-רפואית, לתואר כפול רפואה ומדעי המחשב ולתואר כפול רפואה והנדסת חומרים. מחושב ממוצע בין ממוצע המכינה לבין ממוצע הבגרות המשופר על ידי ציוני הבגרות מהמכינה. ממוצע זה ישמש לחישוב הסכם. בוגרי המכינה לא יוכלו להיות מועמדים לארבעה מסלולים אלה, בשנה בה הם לומדים במכינה.

זימון לבחינת כניסה לרפואה ולתארים הכפולים עם רפואה

  • מועמדים בעלי סכם קבלה גבוה מסף אשר נקבע מעת לעת, יוזמנו (על-פי דירוג ציון הסכם) לבחינת כניסה ארצית לרפואה (מו"ר או מרק"ם). בחינת כניסה זו היא חובה גם למתקבלים לתארים כפולים עם רפואה.
  • השנה ציון מו"ר לקבלה היה 203. ציון זה משתנה מעת לעת.
  • יודגש כי הסכם משמש רק לשם זימון לבחינת מו"ר, בעוד ההחלטה על קבלה ללימודים היא על פי ציון בחינת מו"ר ועל בסיס מקום פנוי. 
  • מועמדים בוגרי מכינה ומועמדים בעלי תעודות בגרות מחו"ל מוזמנים לבדוק את אופן חישוב הסכם באתר.
  • במהלך השנה הראשונה ללימודים התלמידים יכולים להגיש בקשה למעבר מסלול על סמך ציון הסכם, בהתאם לכללי הטכניון, כמפורט בקטלוג לימודי הסמכה ובאתר רישום וקבלה.