קבלה על סמך ציון סכם

  • הקבלה היא לשנה א בלבד.
  • מועמדים בעלי סכם קבלה גבוה מהסף אשר ייקבע, יוזמנו על-פי ציון הסכם, לבחינת מיון ארצית לרפואה (מו"ר או מרק"ם). נדגיש כי הסכם משמש רק לשם זימון לבחינת מו"ר; הקבלה תעשה על פי ציון בחינת מו"ר.
  • לתשומת ליבכם, בשנת הלימודים תשע"ז (2016) התקבלו למסלולים הללו בעלי ציון מו"ר 200 ומעלה. ציון הסף לקבלה על פי מבחן מו״ר משתנה בהתאם לנתוני המועמדים מעת לעת.
  • מועמדים אשר למדו במכינת הטכניון: ייקלטו ציוני המכינה המוכרים כציוני בגרות לתעודת הבגרות אם הם משפרים את ממוצע התעודה. אם ממוצע המכינה גבוה מהממוצע המיטבי של הבגרות, יחושב הממוצע בין ממוצע המכינה לבין ממוצע הבגרות המשופר על ידי ציוני הבגרות מהמכינה.
  • בוגרי מכינת הטכניון לא יוכלו להיות מועמדים בשנה בה הם לומדים במכינה.