קבלה על סמך ציון סכם לרפואה

  • הקבלה היא לשנה א בלבד.
  • מועמדים בעלי סכם קבלה גבוה מסף אשר נקבע מעת לעת, יוזמנו (על-פי דירוג ציון הסכם) לבחינת מיון ארצית לרפואה (מו"ר או מרק"ם). סף הזימון לבחינת מו"ר ייקבע רק לאחר סיום ההרשמה למסלול. הסף נקבע על פי מספר הנרשמים ונתונהים. השנה הסף לזימון היה 93.5. בשנה הבאה יתכן סף שונה.
  • יודגש כי הסכם משמש רק לשם זימון לבחינת מו"ר, בעוד ההחלטה על קבלה ללימודים הינה על פי ציון בחינת מו"ר ועל בסיס מקום פנוי. השנה ציון מו"ר לקבלה לרפואה היה 204. בשנה הבאה ייתכן שיהיה ציון שונה לקבלה.
  • הערה הנוגעת למועמדים אשר למדו במכינת הטכניון : ציונים מהמכינה הקדם-אקדמית  בטכניון ייקלטו במערכת רק אם הם משפרים את ממוצע תעודת הבגרות. אם ממוצע המכינה גבוה מהממוצע המיטבי של הבגרות, יחושב הממוצע בין ממוצע המכינה לבין ממוצע הבגרות המשופר על ידי ציוני הבגרות מהמכינה. ממוצע זה ישמש לחישוב הסכם. בוגרי המכינה לא יוכלו להיות מועמדים לרפואה או לתואר הכפול הנדסה ביו-רפואית ורפואה, בשנה בה הם לומדים במכינה.
  • במהלך השנה הראשונה ללימודים סטודנטים יכולים להגיש בקשה למעבר מסלול על סמך ציון הסכם, בהתאם לכללי הטכניון, כמפורט בקטלוג לימודי הסמכה ובאתר רישום וקבלה.