תאריכי הבחינות הפסיכומטריות

תאריכי הבחינה הפסיכומטרית
שפות הבחינהתאריך הבחינהתאריך אחרון להרשמה במרכז הארצי
עברית, משולב/ אנגלית, רוסית, צרפתית.15.2.2016*5.1.2016
עברית, ערבית (מועד אחרון לסמסטר א)20.4.2016, 21.4.20166.3.2016
עברית, ערבית, רוסית, צרפתית, ספרדית, משולב/אנגלית7.7.2016**23.5.2016
עברית, ערבית5.9.2016, 6.9.201624.7.2016
עברית, ערבית (מועד אחרון לסמסטר ב)23.12.2016, 25.12.20169.11.2016
תאריך אחרון לבחינה למועמדים לרפואה על סמך סכם או רקע אקדמי ולמועמדים לתוכנית הטכניון למצוינים.
** מועמדים לכל המסלולים (פרט לרפואה) אשר ייגשו לבחינה במועד יולי, ידונו על בסיס מקום פנוי. ציוני הבחינה הפסיכומטרית ובחינת יע"ל ממועד ספטמבר לא יקלטו לסמסטר א.