מהלך ההרשמה והטיפול במועמדות

שימו לב!

קליטת ציונים חדשים ושינוי בהחלטת הקבלה

בתאריך 20.7.2020 נשלחו לחלק מהמועמדים מכתבי דחייה. המכתבים הללו מתייחסים לציונים שלכם כפי שהיו עד לתאריך 20.7.2020. אנו נקלוט כול ציון חדש שיתווסף ונדון שוב בהחלטת הקבלה. אנו ממתינים לציונים פסיכומטרים ממועד יולי ולבחינת הסיווג במתמטיקה ממועד אוגוסט. אם ציון הסכם שלכם ישתפר ויגיע לסף הקבלה, ישלחו אליכם מכתבים חדשים.

להזכירכם, מועמדים על סמך ממוצע בגרות ובחינות סיווג חייבים גם בבחינת הסיווג בפיזיקה, גם אם יש בבגרות פיזיקה ב-5 יח"ל בציון 70 ומעלה. רשימת הפטורים מבחינת הסיווג בפיזיקה

גם לאחר מועדים אלה נמשיך לדיון בכול ציון חדש שיגיע, אבל הדיון יהיה על בסיס מקום פנוי.

קליטת ציוני בגרות סופיים ממועד קיץ זה

כול מקצוע בבגרות מורכב ממספר שאלונים ולכול שאלון משקל אחר בשקלול הסופי. לכן, הטכניון אינו יכול לשקלל תתי-ציונים בבגרות. הטכניון קולט ישירות את הציונים הסופיים בלבד ממשרד החינוך. הציונים הסופיים יגיעו בסביבות ספטמבר. אז יתקיים דיון מחודש במצב המועמדות, בהתאם למצב הקבלה שיהיה אז. ייתכן שלא ישארו מקומות או שהסף יעלה. בשלב זה, לא ניתן יהיה לקבל מעונות.

בחירת שני מסלולי הרשמה

כל המועמדים זכאים לבחור שני מסלולי הרשמה בזמן ההרשמה לטכניון. יש לסמן איזה מסלול נמצא בעדיפות הראשונה ואיזה בעדיפות השנייה.סטודנטיות בכניסה לבניין אולמן

לא תמיד ניתן להתקבל למסלול הלימודים שצוין בעדיפות הראשונה, משום שמועמדים רבים מתחרים על מכסת מקומות מוגבלת. לפיכך מומלץ לבחור גם מסלול לימודים בעדיפות שנייה.

אם לא ניתן יהיה לקבלכם למסלול שביקשתם בעדיפות ראשונה, תידון בקשתכם להתקבל למסלול שבחרתם בעדיפות השנייה. העדיפות הראשונה תטופל תמיד תחילה. לכן יש לשקול היטב קביעת סדר העדיפויות.

הדיון בעדיפות הראשונה נמשך עד תחילת הלימודים, גם אם התקבלתם כבר לעדיפות השנייה.

הקבלה לרפואה ולתארים הכפולים עם רפואה תידון רק עבור מועמדים שסימנו את אחד מהמסלולים הללו בעדיפות הראשונה.

מהלך ההרשמה והטיפול במועמדות

לאחר סיום ההרשמה באינטרנט מועברים הנתונים לטכניון ואח"כ מצורפים אליהם נתוני הבגרות והציון הפסיכומטרי (אם יש). כעבור שני ימי עבודה תישלח אליכם בדוא"ל הודעת קליטה ראשונה. בהמשך, ההודעה תישלח גם בדואר. כל הנרשמים יקבלו בכתב את נתוניהם כפי שהם נקלטו בטכניון ואת ההחלטה בעניינם. במרכז רישום וקבלה לא מוסרים הודעת קבלה או דחייה בטלפון. בכל עת ניתן לבדוק את מצב הטיפול במועמדות או אם יש החלטה בעניין הקבלה באתר באזור האישי.

שימו לב! 
אי קבלת הודעה, או קבלתה באיחור, אינה פוטרת את המועמדים מלעמוד בכל הדרישות, כפי שהם מפורטים באתר זה.

מכתב קליטה ראשוני

מכתב זה כולל את הציון הפסיכומטרי הרב-תחומי, ממוצע הבגרות ואת ציון הסכם (אם יש) כפי שהם נקלטו על-ידי הטכניון. בהודעה זו יופיע גם מספר תיק . זהו מספר תיק אישי שבעזרתו ניתן לבדוק את מצב המועמדות או בכל בירור אישי אחר  באזור האישי -  מצב המועמדות.  

מכתב הקליטה יישלח לכל הנרשמים בדוא"ל - לאחר מכן ישלח גם מכתב בדואר. אם כעבור שבועיים מיום ההרשמה לא יתקבל מכתב הקליטה, יש לפנות למרכז רישום וקבלה.

כל שינוי ועדכון לאחר קבלת מכתב הקליטה הראשוני, כמו למשל: שיפור ציוני בגרות סופיים, שיפור ציון פסיכומטרי, ציון בחינת מיון לארכיטקטורה ו/או לאדריכלות נוף, ציון יע"ל וציון בחינת מו"ר, יופיעו רק באינטרנט, ולא תישלח הודעה כתובה בדואר.

הודעת קבלה

מועמדים שיתקבלו, יקבלו הודעה על הקבלה בדוא"ל או  בדואר. כל הודעה אחרת, באמצעות האתר למשל, אינה בגדר הודעת קבלה.

להודעת הקבלה תצורף גם דרישה לתשלום מקדמה על חשבון שכר הלימוד ומידע על בחינות הסיווג. רק תשלום המקדמה במועד הנקוב מבטיח את הקבלה. ניתן לשלם את המקדמה גם באתר חשבונות.

הקבלה לטכניון תקפה רק לסמסטר שאליו הייתה ההרשמה. אין העברת רישום מסמסטר לסמסטר, ואין שמירת קבלה לסמסטר מאוחר יותר.

מועמדים שקיבלו הודעת קבלה ולא התחלו ללמוד, קבלתם תבוטל. מי שירצו שוב להגיש מועמדותם, יצטרכו להירשם מחדש ולשלם דמי הרשמה.

מועדים משוערים לקבלת הודעת קבלה מהטכניון

  • מועמדים שימלאו את כל דרישות ההרשמה, ואשר הציונים שלהם גבוהים מאוד יקבלו בשלב מוקדם מאוד, הודעת קבלה לטכניון.
  • מועמדים אשר אינם חייבים בהשלמת פרטים, בקשתם נבדקת ברציפות והחלטה בעניינם יכולה להינתן בכל עת, בהתאם למצב הקבלה במסלולים שביקשו.
  • מרבית המועמדים לסמסטר א יקבלו הודעת קבלה עד תחילת חודש יולי.
  • מרבית המועמדים לסמסטר ב יקבלו הודעת קבלה עד סוף חודש דצמבר.
  • עתודאים המועמדים לסמסטר א יקבלו תשובה כשבועיים לפני תחילת הלימודים.
  • דיון מחודש בקבלה יתקיים בעקבות הגשת שיפורי ציונים, עד תחילת הסמסטר, בהתאם למצב הקבלה שיהיה אז, פרט למועמדים לרפואה ולמסלולים לתארים הכפולים עם רפואה. מועמדים במסלולים האלו אינם רשאים להגיש נתונים אחרי התאריך המצוין בטבלת התאריכים.

בשלב של קבלה מאוחרת לא ניתן יהיה לקבל מעונות!

הסבר וקוד כניסה לאינטרנט להרכבת מערכת השעות, יישלחו כחודש לפני תחילת הסמסטר ע"י מדור הוראה |

04-8292530.

פקולטת אם

כשתתקבלו ללימודים, תשתייכו לפקולטה אליה שייך המסלול אליו נרשמתם וזו תהייה "פקולטת האם" שלכם. במסלולים משותפים לשתי פקולטות הסטודנטים ישתייכו לאחת משתי הפקולטות על פי בחירתם או על פי החלטת הטכניון. תוכנית הלימודים והתואר הניתן זהים לכל הסטודנטים במסלול, ללא כל קשר לאיזו פקולטה הם ישתייכו. פקולטת האם משמשת לצרכים מנהליים בלבד.

סטודנטים הרשומים למסלול משותף ייהנו משירותי שתי הפקולטות כמו: גישה לספריות, חוות המחשבים והמעבדות.

הודעת דחייה

מועמדים שלא יגיעו לסף הקבלה שייקבע יקבלו הודעת דחייה המסבירה את סיבת הדחייה. בדרך כלל לא נשלחות הודעות דחייה לפני חודש יוני בסמסטר א ולפני חודש ינואר בסמסטר ב.

דיונים והחלטות במועד מאוחר

כל שיפור שיישלח אלינו, כגון: ציוני בחינה פסיכומטרית ממועד קיץ (יולי) (לסמסטר א) ו/או שיפורי ציוני בגרות סופיים, ייקלטו, למעט לרפואה ולמסלולים לתארים הכפולים עם רפואה. ציונים ממועד ספטמבר לא יקלטו כגון: יע"ל, אמי"ר ועוד.

שימו לב! ציוני הבגרות הסופיים ממועד קיץ מגיעים בסביבות חודש ספטמבר.

הדיון בשיפורים אלה יהיה עד תחילת הלימודים בהתאם למצב הקבלה שיהיה אז. ייתכן שלא יישארו מקומות כלל!

ציונים ומסמכים שיוגשו לאחר התאריכים הנדרשים,  ידונו על בסיס מקום פנוי בלבד. מספר המקומות מצומצם ביותר.

החל מיוני (בסמסטר א) ומדצמבר (בסמסטר ב) עלולים סיפי הקבלה להיות גבוהים יותר מסיפי הקבלה עד אותם מועדים.

שימו לב!
בשלב של דיונים מאוחרים, לא ניתן יהיה לקבל מעונות.

תיקון נתוני קליטה

  • יש לבדוק את הנתונים שנקלטו ולהודיע למרכז רישום וקבלה על כל שגיאה שנפלה בנתונים. מרכז רישום וקבלה מקיים תהליכי בדיקה משלו וטעויות שנפלו מתוקנות.
  • המידע הניתן באמצעות האתר של מרכז רישום וקבלה מייצג את הנתונים כפי שהם ידועים ברגע הנתון. אם נפלה טעות בנתונים, בחישוב או בנהלים, יתוקן המידע בהתאם.
  • המידע באתר אינו מחייב את הטכניון. רק הודעה בכתב מן הטכניון מחייבת את הטכניון.
  • הטכניון רשאי לחזור בו מהודעת קבלה שנשלחה למועמדים, אם מתבררים נתונים חדשים, או מתגלית טעות מנהלתית בטיפול וכיוצא באלה. החלטה חדשה, אם תהיה, מבטלת החלטה קודמת. בהיעדר החלטה חדשה, תקפה ההחלטה האחרונה שהתקבלה.

עדכון נתוני בגרות

שיפורי ציוני בגרות נקלטים בטכניון ישירות ממשרד החינוך, אם שיפרתם ציוני בגרות והם לא נקלטו באזור האישי, דאגו להעברתם לטכניון באופן אישי. יש לפנות למשרד החינוך ולבקש ספח רשמי של הציון החדש הכולל את הציון הסופי באותו מקצוע.  תתי-ציונים לא יתקבלו. כל ציון שאינו תעודה של משרד החינוך כגון: תדפיס אינטרנט, או תעודת בית-ספר לא יתקבל. הציונים יועברו כשהם מאושרים כנדרש.

לאחר הגשת הציונים המשופרים, יתקיים דיון מחודש בקבלה, עד תחילת הסמסטר, בהתאם למצב הקבלה שיהיה אז. ייתכן שלא יישארו מקומות פנויים כלל.

מי שתעודת הבגרות שלו לא נקלטה חייב להביא גיליון ציונים רשמי ממשרד החינוך. על גיליון הציונים צריכה להופיע המילה "זכאי". 

ניתן לשלוח את שיפורי הציונים או גיליון הציונים חדש בדואר רשום. לא ניתן לשלוח ציונים בפקס או בדוא"ל.