מי פטור מבחינת הסיווג בפיזיקה

מועמדים אשר  נבחנו בבגרות בבחינה בפיזיקה ב-5 יח"ל וקיבלו ציון 70 ומעלה פטורים מבחינת סיווג בפיזיקה.  מתקבלים אחרים חייבים בבחינת סיווג בפיזיקה. הבחינה היא בחינה פנימית של הטכניון.לא ניתן יהיה להתחיל ללמוד קורסים בפיזיקה בטכניון, ללא קבלת ציון עובר בבחינת הסיווג. מומלץ מאד לעבור את בחינת הסיווג לפני תחילת הלימודים.

פטורים משני חלקי בחינת הסיווג

  • מועמדים לרפואה, לארכיטקורה ולאדריכלות נוף
  • בעלי תעודת בגרות ישראלית שהציון שלהם בפיזיקה בהיקף 5 יח"ל הוא 70 ומעלה.
  • מועמדים שלמדו יסודות הפיזיקה א (20113) ויסודות הפיזיקה ב (20114), או יסודות הפיזיקה (20125) במסגרת האוניברסיטה הפתוחה, והציון שלהם 70 ומעלה.
  • מועמדים בעלי בגרות צרפתית - BAC שקיבלו בפיזיקה ציון 10 ומעלה.
  • בעלי בחינות AP שקיבלו ציון 4 ומעלה בבחינה בפיזיקה C (בשני חלקי הבחינה-חשמל ומגנטיות ומכניקה).
  • בעלי בגרות IB שקיבלו ציון 5 ומעלה בפיזיקה, ברמה גבוהה. 

פטורים מחלק אחד של בחינת הסיווג

  • בעלי תעודת בגרות ישראלית שהציון שלהם במקצוע מערכות חשמל בהיקף של 5 יח"ל הוא 70 ומעלה - פטורים מבחינת הסיווג בפיזיקה - חלק ב (חשמל).
  • הנדסאים שלמדו במגמת מכונות או מכונות חקלאיות ועברו את הבחינה  החיצונית במקצוע מכניקה טכנית בציון 70 ומעלה - יקבלו פטור מחלק א (מכניקה).
  • הנדסאים שלמדו במגמת אלקטרוניקה או מכשור ובקרה ועברו את הבחינה החיצונית במקצוע העיקרי של המגמה בציון 70 ומעלה - יקבלו פטור מחלק ב (חשמל).
  • מועמדים שלמדו יסודות הפיזיקה א (20113) במסגרת האוניברסיטה הפתוחה, והציון שלהם 70 ומעלה - יקבלו פטורים רק מחלק א (מכניקה).

עולים חדשים ומי שלמדו בתיכון בחו''ל  ולמדו פיזיקה בתיכון, ומועמדים שלמדו פיזיקה במסגרת אקדמית, רשאים לפנות לפרופ' יורם רוזן, האחראי האקדמי לנושא הסיווג בפיזיקה, עם תעודות ותוכניות לימודים בפיזיקה ולבקש פטור מחלק א ו/או מחלק ב.

מסלולי הלימוד - דרישות סיווג בפיזיקה