מי פטור מבחינת הסיווג בפיזיקה

מועמדים אשר  נבחנו בבגרות בבחינה בפיזיקה ב-5 יח"ל וקיבלו ציון 70 ומעלה פטורים מבחינת סיווג בפיזיקה.  מתקבלים אחרים חייבים בבחינת סיווג בפיזיקה. הבחינה היא בחינה פנימית של הטכניון. לא ניתן יהיה להתחיל ללמוד קורסים בפיזיקה בטכניון, ללא קבלת ציון עובר בבחינת הסיווג. מומלץ מאד לעבור את בחינת הסיווג לפני תחילת הלימודים.

פטורים משני חלקי בחינת הסיווג

  • מועמדים לרפואה, לארכיטקורה ולאדריכלות נוף.
  • בעלי תעודת בגרות ישראלית שהציון שלהם בפיזיקה בהיקף 5 יח"ל הוא 70 ומעלה.
  • מועמדים שלמדו יסודות הפיזיקה א (20113) ויסודות הפיזיקה ב (20114), או יסודות הפיזיקה (20125) במסגרת האוניברסיטה הפתוחה, והציון שלהם 70 ומעלה.
  • חלק מהמועמדים בעלי בגרות זרה

פטורים מחלק אחד של בחינת הסיווג

  • בעלי תעודת בגרות ישראלית שהציון שלהם במקצוע מערכות חשמל בהיקף של 5 יח"ל הוא 70 ומעלה - פטורים מבחינת הסיווג בפיזיקה - חלק ב (חשמל).
  • בעלי תעודת בגרות ישראלית שהציון שלהם במקצוע אלקטרוניקה ומחשבים בהיקף של 5 יח"ל הוא 70 ומעלה - פטורים מבחינת הסיווג בפיזיקה - חלק ב (חשמל).
  • הנדסאים שלמדו במגמת מכונות או מכונות חקלאיות ועברו את הבחינה  החיצונית במקצוע מכניקה טכנית בציון 70 ומעלה - יקבלו פטור מחלק א (מכניקה).
  • הנדסאים שלמדו במגמת אלקטרוניקה או מכשור ובקרה ועברו את הבחינה החיצונית במקצוע העיקרי של המגמה בציון 70 ומעלה - יקבלו פטור מחלק ב (חשמל).
  • מועמדים שלמדו יסודות הפיזיקה א (20113) במסגרת האוניברסיטה הפתוחה, והציון שלהם 70 ומעלה - יקבלו פטורים רק מחלק א (מכניקה).

פטורים למועמדים בעל בגרות מחו"ל

טבלת הפטורים לבחינות הסיווג בפיזיקה ובכימיה

מועמדים שלא מופיעים בטבלה הנ"ל, שלמדו פיזיקה בתיכון בחו''ל, ומועמדים שלמדו פיזיקה במסגרת אקדמית, רשאים לפנות למרכז רישום וקבלה, עם תעודות ותוכניות לימודים בפיזיקה ולבקש פטור מחלק א ו/או מחלק ב.

מסלולי הלימוד - דרישות סיווג בפיזיקה לשנת הלימודים תשפ"א