כיצד ניתן להתכונן לבחינת הסיווג

  •  בחינות לדוגמה כולל דוגמה לדף נוסחאות שיחולק בבחינה   
  • ניתן להתכונן לבחינת הסיווג בפיזיקה, באופן עצמאי וללא תשלום בעזרת קורסים שנמצאים באתר You Tube | ערוץ הטכניון  | השלמות פיזיקה 1השלמות פיזיקה 2.
    הקורסים ניתנים על ידי טובי המרצים בטכניון.
  • במכינת הטכניון מתקיימים קורסי הכנה לבחינת הסיווג בפיזיקה. פרטים לגבי קורסי ההכנה ניתן לברר אך ורק במכינה עצמה. פרטים והרשמה באתר מכינת הטכניון.
  • בקמפוס  IL ניתן ללמוד בקורס מבוא לפיזיקה-מכניקה בחינם, מכל מקום, בכל זמן ובקצב שלכם, עם המרצים הטובים ביותר.קורס זה מכיל את רוב החומר לבחינה אך לא את כולו.