מתי מתקיימת הבחינה וכיצד ניתן להירשם אליה

תאריכי הבחינה והרשמה לבחינה.

הישיבה ביום הבחינה חופשית, בחדרים בהם תתקיים הבחינה.