בחינת סיווג במתמטיקה, בפיזיקה ובכימיה למתקבלים

לתאריכי הבחינות הקליקו.

למידע על בחינות הסיווג באנגלית הקליקו.  

כדי לסייע לסטודנטים להתחיל את לימודיהם ברגל ימין, הוחלט בטכניון לחייב סטודנטים שהתקבלו ללא רקע מתאים בהשלמות לפני תחילת הלימודים. ההשלמות הנדרשות לקראת הלימודים הן במתמטיקה, בפיזיקה ובכימיה.

המתקבלים לרפואה (מגמה רפואית), לארכיטקטורה ולאדריכלות נוף פטורים מבחינות הסיווג הללו. 

בחינת הסיווג במתמטיקה

כל המתקבלים לשאר המסלולים עם 4 יח"ל מתמטיקה או ציון הנמוך מ-70 ב-5 יח"ל מתמטיקה יהיו חייבים לעבור בחינת סיווג במתמטיקה לפני תחילת הלימודים. מתקבלים שלא יעברו את הבחינה, לא יוכלו להתחיל ללמוד קורסים במתמטיקה בטכניון.

שימו לב!
מועמדים לקבלה למסלולים למתמטיקה | למתמטיקה עם סטטיסטיקה | למתמטיקה-פיזיקה | למתמטיקה עם מדעי המחשב | למתמטיקה ומדעי המחשב, לא יוכלו להתקבל לטכניון ללא  5 יח"ל במתמטיקה בבגרות בציון 70 ומעלה, או מעבר של בחינת הסיווג  במתמטיקה בציון הנדרש.

מומלץ למועמדים למסלולים אלה, אשר לא נבחנו בבגרות ברמה של 5 יח"ל מתמטיקה וקיבלו ציון 70 ומעלה להיבחן בבחינת הבגרות במתמטיקה ברמה של 5 יח"ל ב"מועד חורף".
מועמדים אשר ייגשו לבחינת הבגרות במתמטיקה ב"מועד קיץ", או לבחינת הסיווג בטכניון במועד יוני, יוכלו להתקבל על בסיס מקום פנוי ולא יהיו זכאים לקבלת מעונות.

זכאים לפטור מהבחינה

 • סטודנטים שלמדו קורס חדו"א במסגרת אפיק מעבר מהאונברסיטה הפתוחה לטכניון. 
 • בעלי בגרות צרפתית-BAC שקיבלו ציון 14 ומעלה במתמטיקה.
 • בעלי בחינות AP שקיבלו ציון 4 ומעלה בבחינת Calculus BC.
 • בעלי בגרות IB שקיבלו ציון 5 ומעלה במתמטיקה.

מידע נוסף על הבחינה וקורסי הכנה לבחינה

 • למידע מורחב על בחינות הסיווג במתמטיקה, תאריכי הבחינות, החומר לבחינה, בחינות לדוגמה, והרשמה לקורסי הכנה הקליקו.
 • במכינת הטכניון מתקיימים קורסי הכנה לבחינת הסיווג במתמטיקה. חלק מהקורסים מתוקשבים וחלק פרונטליים בטכניון.
  להרשמה לקורס ההכנה במכינה הקליקו.
 • קיים גם קורס מצולם של הרצאות שניתנו בטכניון, הקורס מומלץ לכל המתקבלים לצורך רענון ידיעותיהם במתמטיקה לפני תחילת הלימודים. לצפייה בקורס הקליקו.

רענון הידע במתמטיקה

מומלץ מאוד לרענן את הידע במתמטיקה ברמה של 5 יח"ל, גם למקבלי הפטורים מבחינת הסיווג במתמטיקה.
קיים גם קורס רענון בחינם למתקבלים כאלה. למידע ולהרשמה לקורס הקליקו.
למידע על קורסי רענון במכינה הקליקו.

בחינת הסיווג בפיזיקה

מועמדים אשר לא נבחנו בבגרות בבחינה בפיזיקה ב-5 יח"ל וקיבלו ציון 70 ומעלה יהיו חייבים בבחינת סיווג בפיזיקה. לא ניתן יהיה להתחיל ללמוד קורסים בפיזיקה בטכניון, ללא קבלת ציון עובר בבחינת הסיווג.

מבנה הבחינה

הבחינה מורכבת משני חלקים: חלק א-מכניקה וחלק ב-חשמל.
כל חלק מהבחינה נמשך כשעתיים וחצי. קיימת הפסקה של חצי שעה בין שני החלקים. ניתן להיבחן בכל אחד מן החלקים של בחינת הסיווג בנפרד (מכניקה או חשמל), ואין הכרח לגשת לשני החלקים באותו יום.
אופי הבחינה יכול להשתנות ממועד למועד.

זכאים לפטור מהבחינה

פטורים משני חלקי הבחינה
 • המתקבלים להוראת הטכנולוגיה והמדעים ( במסלולים להוראת ביולוגיה, להוראת מתמטיקה, להוראת מדעי המחשב ולהוראת מדעי הסביבה) פטורים מבחינת הסיווג.
 • בעלי תעודת בגרות ישראלית שהציון שלהם בפיזיקה בהיקף 5 יח"ל הוא 70 ומעלה.
 • מועמדים שלמדו יסודות הפיזיקה א (20113) ויסודות הפיזיקה ב (20114), או יסודות הפיזיקה (20125) במסגרת האוניברסיטה הפתוחה, והציון שלהם 70 ומעלה.
 • מועמדים בעלי בגרות צרפתית- BAC שקיבלו בפיזיקה ציון 10 ומעלה.
 • בעלי בחינות AP שקיבלו ציון 4 ומעלה בבחינה בפיזיקה C (בשני חלקי הבחינה).
 • בעלי בגרות IB שקיבלו ציון 5 ומעלה בפיזיקה.
פטורים מחלק אחד של הבחינה
 • בעלי תעודת בגרות ישראלית שהציון שלהם במקצוע מערכות חשמל בהיקף של 5 יח"ל הוא 70 ומעלה - פטורים מבחינת הסיווג בפיזיקה - חלק ב (חשמל).
 • הנדסאים שלמדו במגמת מכונות או מכונות חקלאיות ועברו את הבחינה  החיצונית במקצוע מכניקה טכנית בציון 70 ומעלה - יקבלו פטור מחלק א (מכניקה).
 • הנדסאים שלמדו במגמת אלקטרוניקה או מכשור ובקרה ועברו את הבחינה החיצונית במקצוע העיקרי של המגמה בציון 70 ומעלה - יקבלו פטור מחלק ב (חשמל).
 • מועמדים שלמדו יסודות הפיזיקה א (20113) במסגרת האוניברסיטה הפתוחה, והציון שלהם 70 ומעלה - יקבלו פטורים רק מחלק א (מכניקה).
 • מועמדים שלמדו יסודות הפיזיקה א (20113) במסגרת האוניברסיטה הפתוחה, והציון שלהם 70 ומעלה - יקבלו פטור רק מחלק א (מכניקה).

עולים חדשים ומי שלמדו בתיכון בחו''ל,  ולמדו פיזיקה בתיכון, רשאים לפנות לפרופ' נועם סוקר, האחראי האקדמי לנושא הסיווג בפיזיקה, עם תעודות ותוכניות לימודים בפיזיקה ולבקש פטור מחלק א ו/או מחלק ב.

מועמדים שלמדו פיזיקה במסגרת אקדמית, רשאים אף הם לפנות לפרופ' נועם סוקר, עם תעודות ותוכניות לימודים בפיזיקה ולבקש פטור מחלק א ו/או מחלק ב.

לקבלת מידע מורחב לגבי הבחינה: תאריכי הבחינה, פירוט נושאי הבחינה, הרשמה לקורסי הכנה ועוד יש לפנות לאתר המכינה או הקליקו.  

בשאלות מיוחדות ניתן ליצור קשר  עם האחראי האקדמי לבחינות הסיווג בפיזיקה:                                                    פרופ' נועם סוקר | 04-8293858 | soker@physics.technion.ac.il

החומר לבחינת הסיווג בפיזיקה

מכניקה: סטטיקה | קינמטיקה | אנרגיה | כוח מרכזי | גרוויטציה | תנועה הרמונית פשוטה.
חשמל ומגנטיות: אלקטרוסטאטיקה | אלקטרודינמיקה | מגנטיות | תורת האור הגיאומטרית.

לפירוט מלא של החומר לבחינה הקליקו.

הכנה לבחינה

ניתן לראות בחינות לדוגמה עם דף הסבר, שאלות לדוגמה ונוסחאות

בחינה לדוגמה 1 
בחינה לדוגמה 2 

ניתן להתכונן לבחינת הסיווג בפיזיקה, באופן עצמאי וללא תשלום בעזרת קורסים שנמצאים באתר You Tube | ערוץ הטכניון  | השלמות פיזיקה 1, השלמות פיזיקה 2.
הקורסים ניתנים על ידי טובי המרצים בטכניון.

במכינת הטכניון מתקיימים קורסי הכנה לבחינת הסיווג בפיזיקה, חלק מהקורסים מתוקשבים וחלקם פרונטליים. לפרטים ולהרשמה לקורסים המתוקשבים הקליקו, לקורסים הפרונטליים הקליקו.

בשאלות מיוחדות ניתן ליצור קשר עם האחראי האקדמי לבחינות הסיווג בפיזיקה:                                                         פרופ' נועם סוקר | 04-8293858 | soker@physics.technion.ac.il

רענון הידע בפיזיקה

מומלץ מאוד לרענן את הידע בפיזיקה ברמה של 5 יח"ל, גם למקבלי הפטורים מבחינת הסיווג בפיזיקה.
למידע על קורסי רענון במכינה הקליקו.

בחינת הסיווג בכימיה

המתקבלים למסלולים: הוראת המדעים במסלול להוראת ביולוגיה ומדעי הסביבה |  הנדסת חומרים |הנדסת חומרים וביולוגיה  | הנדסה כימית | הנדסת ביוטכנולוגיה ומזון | ביולוגיה | הנדסת סביבה | הנדסה ביוכימית 

אשר לא נבחנו בבגרות בכימיה ב-3  יח"ל לפחות, וקיבלו ציון 70 ומעלה, יהיו חייבים בבחינת סיווג בכימיה.

מתקבלים שלא יעברו את הבחינה, לא יוכלו להתחיל ללמוד קורסים בכימיה.

 בכימיה יש קורסי הכנה מתוקשבים אשר אינם דורשים נוכחות בטכניון.
למידע נוסף  ולהרשמה לקורס ההכנה הקליקו.

פרסום הציונים

הציונים כזכאות לפטור מהמקצוע, כשבועיים לאחר תאריך הבחינה, אך ורק באתר לימודי הסמכה.

לתאריכי הבחינות הקליקו.