קבלת הנדסאים

בעלי תואר הנדסאי, המחזיקים דיפלומה וגיליון ציונים, יידונו על-פי ציון הסכם (כולל בחינת המיון לארכיטקטורה ו/או בחינת המיון לאדריכלות נוף אם הן נדרשות), כמו כל המועמדים. ציוני בחינות הגמר החיצוניות וציון פרויקט הגמר, יכללו במפלי מים בלב הקמפוסתוך חישוב ממוצע הבגרות המיטבי, רק אם הם ישפרו אותו. להנדסאים (בעלי דיפלומה וזכאות לדיפלומה) קולטים את ציוני הבחינות החיצוניות והפרויקט בלבד. הפרויקט וכל אחת מהבחינות החיצוניות ייחשב בממוצע הבגרות כמקצוע ברמה של 2 יח"ל (לדוגמה: 5 בחינות חיצוניות ופרויקט ייקלטו כ-12 יח"ל). כמו כן, יינתן להם פטור מחלק מתוכנית הלימודים. היקף הפטור יהיה תלוי בהישגים בבית-הספר להנדסאים, והוא שונה ממסלול למסלול. הנדסאים שהתקבלו רשאים לפנות ישירות למרכז לימודי הסמכה בפקולטה אליה הם התקבלו ולבקש פטורים.