ציון פסיכומטרי

  • הציון הפסיכומטרי התקף לכל המסלולים, פרט לרפואה-מגמת רפואה ולמסלול המשולב הנדסה ביו-רפואית ורפואה-מגמת רפואה, לסמסטר א הוא במועד אפריל. הציון הפסיכומטרי התקף לסמסטר ב הוא במועד דצמבר.
  • לא תהיה קבלה לטכניון לסמסטר א על סמך ציון פסיכומטרי ממועד ספטמבר.
  • הניגשים לבחינה הפסיכומטרית במועד יולי, לסמסטר א, יידונו על בסיס מקום פנוי. הם לא יוכלו לקבל מעונות!
  • הטכניון מתחשב בציון SAT או ACT כמחליף ציון פסיכומטרי. למועמדים שנבחנו גם בבחינה הפסיכומטרית וגם
    ב-
    SAT או ACT, ייבחר  הציון הגבוה מבין כל הציונים לחישוב ציון הסכם.
    לחישוב ציון SAT הקליקו.