ציון פסיכומטרי רב-תחומי

 • הטכניון מתחשב בציון הפסיכומטרי הרב-תחומי.
 • הציון הפסיכומטרי האחרון התקף לכל המסלולים לסמסטר א הוא במועד מרץ/אפריל.
 •  הציון הפסיכומטרי האחרון התקף לסמסטר ב הוא במועד דצמבר.
 • לא תהיה קבלה לטכניון לסמסטר א על סמך ציון פסיכומטרי, ציון יע"ל וציון אמי"ר ממועד ספטמבר.
 • הניגשים לבחינה הפסיכומטרית במועד יולי, לסמסטר א, יידונו על בסיס מקום פנוי. הם לא יוכלו לקבל מעונות!
 • הטכניון מתחשב בציון SAT או ACT כמחליף ציון פסיכומטרי. למועמדים שנבחנו גם בבחינה הפסיכומטרית וגם
  ב-
  SAT או ACT, ייבחר  הציון הגבוה מבין כל הציונים לחישוב ציון הסכם.
  לחישוב ציון SAT הקליקו.