תנאי קבלה וחישוב סכם לארכיטקטורה ולאדריכלות נוף

  • בנוסף לכל הדרישות הנדרשות מכל שאר המועמדים כפי שהן פורטו כאן, חלה חובת בחינת מיון לארכיטקטורה  ו/או לאדריכלות נוף (אין שמירת ציון משנים קודמות). החל משנה"ל תשע"ט תהיה בחינת כניסה שונה לכול מסלול. הבחינות תתקיימנה בתאריכים שונים. המעוניינים בשני המסלולים מתבקשים לרשום את שתי העדיפויות הללו בטופס הרישום והם יוזמנו לשתי הבחינות. למידע על בחינות הכניסה הקליקו.
  • חישוב הממוצע המיטבי למסלולים לארכיטקטורה ו/או לאדריכלות נוף זהה לחישוב הממוצע המיטבי של מסלולי ההרשמה האחרים, פרט לשינוי אחד: אין כפל משקל במספר היח"ל במתמטיקה.
  • למועמדים שירשמו לארכיטקטורה ו/או לאדריכלות נוף וגם למסלול הרשמה אחר, יחושבו שני ציוני סכם שונים.
  • בעלי תעודות בגרות מחו''ל שאינן מוכרות על ידי הטכניון, המעוניינים להתקבל לארכיטקטורה ו/או לאדריכלות נוף, ידונו רק על בסיס הציון הפסיכומטרי הרב-תחומי (או ציון ACT או ציון SAT) וציון בחינת המיון לארכיטקטורה ו/או בחינת המיון לאדריכלות נוף.
    מועמדים אלה חייבים בציון מינימלי של יע"ל ואנגלית בבחינה הפסיכומטרית, כמו כל שאר המועמדים.
  • ניתן לחשב את ציון הסכם למסלולים אלה במחשבון הרגיל לחישוב סכם. יש לבחור שם במסלולי הלימוד ארכיטקטורה או אדריכלות נוף.