קבלה לארכיטקטורה ולאדריכלות נוף

שימו לב!

אין הרשמה מאוחרת לארכיטקטורה ולאדריכלות נוף!

מידע על בחינות הכניסה
בחינת כניסה לארכיטקטורה
בחינת כניסה לאדריכלות נוף

דרישות קבלה כלליות לארכיטקטורה ולאדריכלות נוף

 • בחינה פסיכומטרית
 • ידע באנגלית
 • ידע בעברית
 • הדרישות מתעודת הבגרות - נדרשת תעודת בגרות מלאה על פי דרישות משרד החינוך, עם ציון במתמטיקה ברמה של 4 יח"ל לפחות בציון 70 ומעלה או ציון 65 ומעלה ב-5 יח"ל. בנוסף, נדרשת בחינה באנגלית ברמה של 4 יח"ל לפחות. 
 • בחינות כניסה - מועמדים לארכיטקטורה ו/או אדריכלות נוף חייבים גם בחינת כניסה לארכיטקטורה ו/או לאדריכלות נוף. לכל מסלול קיימת בחינת כניסה שונה. הבחינות תתקיימנה בתאריכים שונים. המעוניינים בשני המסלולים מתבקשים לרשום את שתי העדיפויות הללו בטופס הרישום והם יוזמנו לשתי הבחינות. 
 • זימון לבחינה - בחינות הכניסה לארכיטקטורה ולאדריכלות נוף מתקיימות רק דרך הטכניון. לאחר ההרשמה לטכניון, יישלח זימון לבחינה. כל המועמדים שנירשמו יוזמנו לבחינה, גם אם אין להם עדיין את כול הציונים הנדרשים או שאינם תקינים לדיון. ניתן יהיה להגיש ציונים שישופרו במועד מאוחר יותר, אבל הדיון בקבלה יתבצע בהתאם לסף הקבלה שיהיה באותו המועד. לא ניתן יהיה לקבל מעונות בשלב זה.
 • פרסום הציונים - ציוני בחינות הכניסה באריטקטורה ובאדריכלות נוף יפורסמו  באיזור האישי.
 • חישוב ממוצע מיטבי וציון סכם - חישוב הממוצע המיטבי למסלולים לארכיטקטורה ו/או לאדריכלות נוף זהה לחישוב הממוצע המיטבי של מסלולי ההרשמה האחרים, פרט לשינוי אחד: אין כפל משקל במספר היח"ל במתמטיקה. נוסחת חישוב סכם שונה לארכיטקטורה ולאדריכלות נוף. ניתן לחשב את ציון הסכם למסלולים אלה במחשבון הרגיל לחישוב סכם. יש לבחור "במסלולי הלימוד" ארכיטקטורה או אדריכלות נוף. באתר נמצאות הנוסחאות המדויקות לחישוב הסכם. למועמדים שירשמו לארכיטקטורה ו/או לאדריכלות נוף וגם למסלול הרשמה אחר, יחושבו שני ציוני סכם שונים.

מועמדים בעלי תעודות בגרות מחו"ל

 • מועמדים בעלי תעודות בגרות מחו"ל המוכרות על ידי הטכניון ידונו לקבלה לארכיטקטורה ולאדריכלות נוף על סמך ממוצע תעודת הבגרות שלהם, ציון פסיכומטרי וציון בחינת הכניסה לארכיטקטורה\אדירכלות נוף. ניתן לחשב את הסכם לקבלה במחשבון הסכם.
 • מועמדים בעלי תעודות בגרות מחו''ל שאינן מוכרות על ידי הטכניון - מועמדים אלה המעוניינים להתקבל לארכיטקטורה ו/או לאדריכלות נוף, ידונו רק על בסיס הציון הפסיכומטרי הרב-תחומי (או ציון ACT או ציון SAT) וציון בחינת הכניסה לארכיטקטורה ו/או בחינת הכניסה לאדריכלות נוף.

בחינת הכניסה לארכיטקטורה

מועדי ההרשמה ובחינות הכניסה לארכיטקטורה לשנה"ל תשפ"ג (אוקטובר 2022)

מועדי הרשמה ובחינות כניסה לארכיטקטורה
פתיחת ההרשמה הראשונה
ההרשמה תחל בשעה 10:00
תאריך אחרון להרשמה ולהגשת ציונים לבחינה במועד הראשון
מועד הבחינה הראשון28.2.2022
פתיחת הרשמה למועד הבחינה השני
תאריך אחרון להרשמה ולהגשת ציונים לבחינה במועד השני
מועד הבחינה השני14.4.2022
המועד האחרון התקף לבחינה הפסיכומטרית, לבחינת יע"ל ולבחינת אמי"ר אביב (מרץ\אפריל) 2021

מידע כללי על בחינת הכניסה

כל המועמדים למסלול לארכיטקטורה חייבים בבחינת הכניסה לארכיטקטורה (למעט בעלי רקע אקדמי בארכיטקטורה). תוצאת הבחינה נכללת בחישוב הסכם. יכולים לגשת לבחינה רק מי שנרשמו לטכניון וביקשו את המסלול לארכיטקטורה באחת  מהעדיפויות שלהם.

השנה יהיו שני מועדים לבחינות הכניסה לארכיטקטורה. ניתן להיבחן רק במועד אחד. קיימים שני מועדי הרשמה לטכניון לארכיטקטורה. ההרשמה תתקיים לפני כול בחינה. יש להירשם לפקולטה לפני תאריך הבחינה שרוצים להיבחן בה. לאחר ההרשמה לטכניון, תקבלו זימון לבחינת הכניסה למועד הקרוב. מועמדים שלא יוכלו לגשת לבחינה אליה נרשמו, יוזמנו לבחינה במועד הבא.

הבחינות לשני המועדים יעמדו ברמת קושי אחידה.

לא ניתן לשמור ציון בבחינת הכניסה לארכיטקטורה משנה שעברה. 

קבלת תשובה

 • לאחר בדיקת הבחינות מהמועד הראשון יתקבלו ללימודים כ-30 מועמדים מצטיינים. מועמדים אלה יקבלו הודעת קבלה. כול הציונים  יפורסמו באזור האישי כארבעה שבועות לאחר הבחינה.
 • מועמדים שלא יהיו זכאים להתקבל למסלול, יקבלו הודעת דחייה.
 • כול שאר המועמדים יהיו ברשימת המתנה.
 • לאחר בדיקת מבחני המועד השני יקבלו כול המועמדים (כולל המועמדים בהמתנה) תשובות סופיות לגבי קבלתם.
 • תשובות סופיות יישלחו לכולם עד כארבעה שבועות מיום הבחינה השנייה.

הציונים בבחינה

בחינות שידורגו בשליש התחתון של סולם הציונים, לא יעמדו בסף הקבלה הנדרש ויקבלו את הציון "לא עובר". 

פטור מהבחינה

בעלי רקע אקדמי בארכיטקטורה המוכר על-ידי הטכניון (שני סמסטרים לפחות) יהיו פטורים מבחינת הכניסה. אם תישקל קבלתם, הם יוזמנו לריאיון בו יתבקשו להציג את עבודותיהם.

מבנה הבחינה

הבחינה היא במתכונת בחינת כבוד/בית בפורמט הגשה דיגיטלי.

הבחינה תישלח אל כתובת המייל של כל המועמדים ביום המבחן בשעה 9:00 בבוקר.

על הנבחנים לפתור את הבחינה באופן עצמאי.

עד השעה 17:00 בערב על כל הנבחנים לשלוח מצגת הכוללת את כל גיליונות התשובות לשאלות במבחן.

הבחינה נועדה לבחון יצירתיות, יכולת התבוננות וניתוח, זיכרון חזותי, התמצאות מרחבית וכושר הבעה בתכנים צורניים. לא נדרש ידע מוקדם בשרטוט.

כול התוצרים יבוצעו על-ידי הנבחנים עצמם. אין להשתמש בעזרה מאדם אחר. ניתן לעיין במקורות מידע (גם באינטרנט), אך חל איסור מוחלט על העתקה. בחינה שלא תעמוד בדרישות תיפסל.

חלקי הבחינה

לבחינה שני חלקים:

החלק הראשון יתבצע בעזרת ציור, רישום וביטוי תלת-ממדי, בליווי הבהרות מילוליות. בחלק זה  ניתן להשתמש בכלי ציור ושרטוט: עפרון רך, מחק, עפרונות דיו צבעוניים (טוש או לורד), או עפרונות שמן או  פסטל צבעוניים, וכן סרגל, מחוגות ועזרים נוספים. לא מומלץ להשתמש בצבעי מים או צבעי שמן כי יש לסרוק/לצלם את התוצרים ולצרף אותם למצגת התשובות. הבחינה תתבצע על גבי גיליונות נייר מדפסת לבן.

החלק השני יתבצע בעזרת בניית מודל תלת-ממדי מנייר מדפסת לבן. ניתן להשתמש גם בנייר עבה ו\או בקרטון. ניתן להיעזר במספריים, בדבק נוזלי ודבק נייר.

כיצד להתכונן לבחינה

הבחינה בודקת תכונות ויכולות שנתגבשו אצלכם לאורך השנים דרך חוויות החיים והניסיון המצטבר. אין צורך בהכנה כול שהיא לקראת הבחינה מלבד רגיעה ונינוחות. בואו חדים והפגינו כשרון.

בחינה לדוגמה

בחינה לדוגמה 1

שאלות לדוגמה

 חומה ומקום

 מקום נולד

 מורכבות ההרכבה

ערעור על הציון

ניתן לערער על תוצאות הבחינה אך ורק בפנייה במייל למדור מועמדים והערכה

ניתן לערער על הציון לא יאוחר משבועיים מיום פרסום הציונים באינטרנט. הדיון בערעור כרוך בתשלום דמי טיפול בסך של 210 ₪.

שימו לב!
ייתכן שהציון ירד בעקבות הערעור.

פנו אלינו

ניתן לפנות  למידע נוסף על בחינת הכניסה (לא לצורך ערעור על הציון בבחינה)

| 04-8294006 | arcstud@technion.ac.il| architecture.technion.ac.il

אווירו

בחינת הכניסה לאדריכלות נוף

מועד ההרשמה ובחינת הכניסה לאדריכלות נוף לשנה"ל תשפ"ג (אוקטובר 2022)

מועד ההרשמה ובחינת כניסה לאדריכלות נוף
פתיחת ההרשמה הראשונהיעודכן בהקדם
תאריך אחרון להרשמה ולהגשת ציוניםיעודכן בהקדם
מועד הבחינה יעודכן בהקדם
המועד האחרון התקף לבחינה הפסיכומטרית, לבחינת יע"ל ולבחינת אמי"ר מרץ/אפריל 2022

בחינת הכניסה

כל המועמדים למסלול לאדריכלות נוף חייבים בבחינת הכניסה לאדריכלות נוף. יוזמנו לבחינה רק מי שירשמו לטכניון וביקשו את המסלול לאדריכלות נוף באחת מהעדיפויות שלהם.

בחינת הכניסה לאדריכלות נוף מתקיימת בטכניון פעם אחת בשנה. ציון הבחינה מהווה שליש מסכם הקבלה למסלול, הסכם כולל גם את הציון הפסיכומטרי הרב-תחומי ואת ממוצע הבגרות המיטבי.

בשל המאבק בנגיף הקורונה והמגבלות על התכנסות במוסדות להשכלה גבוהה, תתקיים השנה בחינת הכניסה לאדריכלות נוף באמצעות בחינת בית מקוונת (באמצעות טופס גוגל אלקטרוני).  הבחינה  תיישלח אליכם ביום הבחינה דרך מפגש זום. במקביל יישלח לכל אחד מכם גם אימייל עם קישור לטופס הבחינה.

לאחר ניתוח תוצאות הבחינה, ייתכן שיוזמנו חלק מהמועמדים לריאיון אישי מקוון שיתקיים בעזרת תוכנת זום. (הזימון אקראי או לפי שיקול הפקולטה/ הבוחנים.)

שמירת ציון של בחינת כניסה משנה שעברה

 ניתן לבקש לשמור ציון משנה שערבה בבחינות הכניסה לאדריכלות נוף. יש לפנות במייל למדור מועמדים והערכה ולבקש לשמור את הציון הישן.

מועמדים שבכול זאת ייגשו לבחינה גם השנה, הציון האחרון ייקלט להם, גם אם הוא נמוך מהציון משנה שעברה.

הרשמה לבחינה

כדי להשתתף בבחינה, עליכם להיות בעלי כתובת ג'ימייל פעילה. אם אין לכם כרגע חשבון ג'ימייל אנא פיתחו חשבון חינמי כדי שתוכלו לגשת לתרגילים שיהיו ברשת. (תוכלו למחוק אותו לאחר קבלת התשובות למבחן).

מפגש הכנה 

מפגש הכנה יתקיים ביום ב' 15.03.21 בשעה 16:00 (*אינו חובה).

ביום זה נקיים בזום מפגש הכנה לבחינה, בו נדגים את השימוש בטכנולוגיה הנדרשת וכל אחד יוכל להתנסות ולהתאמן על השימוש בכלים. למי שלא יוכל להשתתף המפגש יוקלט, וקישור להקלטה ישלח אליו.

הכנות לבחינה

החומרים: כלי כתיבה ורישום, דפי 4A לבנים וחלקים ללא שורות (עובי נייר על פי נוחיותכם), מספריים ונייר דבק.
(הכינו לעצמכם מבעוד מועד חבילת דפים, שלא יחסר לכם בעת הבחינה...)

סביבת העבודה בבחינה: ארגנו לכם מחשב, טלפון סלולרי עם מצלמה, שולחן נקי, מקום שקט ומואר לעבודה ומצב רוח נינוח.

התוכנות הנדרשות:
1. תוכנת מייל ג'ימייל (ראו הנחייה מעלה).
2. תוכנת זום לוועידת וידיאו.
3. תוכנת סריקה למכשיר סלולרי: יש הרבה. אנו ממליצים על תכנת Adobe Scan - שתוצג במפגש ההכנה.

יום הבחינה 

הבחינה תתקיים ביום ד',17.03.21, בין השעות 16:00-9:00.

בבוקר יום הבחינה בשעה 9:00 יפתח חדר זום בו תקבלו את הבחינה והנחיות לגבי הבחינה. כמו כן יוקדש זמן למענה לשאלות, והנחיות טכניות לגבי סריקה ומשלוח התשובות. במקביל ישלח לכל אחד מכם גם אימייל עם הבחינה.

תיאור הבחינה

הבחינה הינה אישית ואנונימית (ייבדק על פי מספר תעודת זהות ללא שם).
היא כוללת מספר משימות עוקבות, כל משימה מובילה לזו שאחריה.

הבחינה מתוכננת כך שתוכלו להקדיש לכל השאלות יחד כ-4 שעות. על כך ניתן זמן נוסף של כשעתיים, עד שעה 16:00.

התוצרים יהיו כולם על גבי דפי 4A לבנים וחלקים (דפי מדפסת) שנתבקשתם להכין מראש.

מותר להשתמש בכל אמצעי רישום, ציור שרטוט או  קולא'ז, (כגון בגזירה והדבקה של דפים) ובלבד שיהיה ידני. אין לשרטט, לכתוב, להדפיס או לצייר במחשב, למעט אם ניתנה לכך הנחיה במפורש.

עם השלמת כל חלק בבחינה, יהיה עליכם לסרוק אותו לקובץ PDF אחד, באמצעות תוכנת הסריקה שהתקנתם על המכשיר הסלולרי ולהעלות לטופס שישלח לכם, ואז לעבור להמשיך לעבוד על החלק הבא.
(מומלץ לתרגל לפני יום הבחינה סריקה ושליחת קובץ pdf לעצמכם על מנת לצמצם תקלות).

לאחר מילוי המטלה יתקבל מענה אוטומטי על קבלת המייל. מענה זה מהווה אישור השתתפות בבחינה, שימרו עליו.

הסברים נוספים, אם יידרשו, ישלחו אליכם בימים הקרובים.

הציונים בבחינה

אין דרישה לציון מינימלי בבחינת הכניסה. הקבלה על פי ציון הסכם כולו. 

פטור מהבחינה

בעלי רקע אקדמי בארכיטקטורה המוכר על-ידי הטכניון (שני סמסטרים לפחות) יהיו פטורים מבחינת הכניסה. אם תישקל קבלתם, הם יוזמנו לריאיון בו יתבקשו להציג את עבודותיהם.

מבנה הבחינה

אדריכלות נוף היא מקצוע מורכב שנדרשות לו יכולות רבות: רגישות סביבתית וחברתית, חשיבה מערכתית, יצירתיות, הבנה טכנית ועוד. הבחינה מדמה היבטים מרכזיים בלימודי אדריכלות נוף באמצעות סדרת תרגילים בהתבוננות, פתרון בעיות, ביטוי גרפי ותלת-מימדי וביטוי מילולי.

מגוון התרגילים נועד לייצר תמונה מלאה ככל האפשר של יכולות המשתתפים והוא מהווה גם הזדמנות עבור המועמדים להתנסות במגוון אופני הלימוד והעיסוק של אדריכלי הנוף.

הבחינה נועדה לבחון יצירתיות, יכולת התבוננות וניתוח, זיכרון חזותי, התמצאות מרחבית וכושר הבעה בתכנים צורניים. לא נדרש ידע מוקדם בשרטוט. הבחינה תתבצע בעזרת ציור, רישום וביטוי תלת-ממדי בליווי הבהרות מילוליות וכן על-ידי בניית מודל תלת-מימדי.

כיצד להתכונן לבחינה

אין דרישה לידע קודם, ואין חובה להתכונן למבחן. ההערכה מתמקדת בהתמודדות עם שאלות מתחום חדש, תכונות ויכולות אישיות ומגוון התרגילים שבמבחן נועד לאפשר למועמדים להציג יכולות שונות בכל חלק, כך שגם מי שאינו שולט בתחום מסוים יוכל לבטא את יכולותיו בחלק אחר.

אם אתם בכל זאת מעוניינים להתכונן, תוכלו:

 • לטייל במספר אזורים פתוחים (גנים, פארקים, רחובות..) ולשים לב: מה מוצא חן בעיניכם? מה מפריע לכם?
 • להתאמן על רישום מהתבוננות (לא מתמונה) של אובייקט פשוט כגון עלה, כיסא, מכונית, או כל אובייקט פשוט שתמצאו לנכון, משלושה כיוונים שונים.
 • נסו לבנות אהיל לפנס קטן מחומרים שונים (במבחן יהיה תרגיל אחר, אך אם מעולם לא בניתם מודל, זה תרגיל חימום נחמד)
 • לישון טוב לפני יום ההערכה, ולבוא עם מצב רוח טוב, סקרנות ונכונות להתנסות.

שאלות לדוגמה

פרסום הציון

הציון יפורסם כשבועיים לאחר הבחינה  באיזור האישי.

פנו אלינו

ניתן לפנות למידע נוסף בנושא לימודי אדריכלות נוף בטכניון ( לא לצורך ערעור על הציון בבחינה)  |  04-8294049 |  arcstud@technion.ac.il