תעריפי הרשמה

תעריפי הרשמה לשנת הלימודים תשפ"א ( אוקטובר 2020) לסמסטר א ולסמסטר ב

  • עלות ערכת הרשמה באינטרנט - 45 ₪.
  • דמי הרשמה לסמסטר א ולסמסטר ב - 422 ₪.
  • סה"כ דמי הרשמה - 467 ₪.
  • דמי שינוי עדיפויות לאחר ההרשמה - 211 ₪.

תעריפי הרשמה לשנת הלימודים תשפ"ב (אוקטובר 2021) לסמסטר א ולסמסטר ב

  • עלות ערכת הרשמה באינטרנט -  ₪.
  • דמי הרשמה לסמסטר א ולסמסטר ב -  ₪.
  • סה"כ דמי הרשמה -  ₪.
  • דמי שינוי עדיפויות לאחר ההרשמה ₪.