תעריפי הרשמה

תעריפי הרשמה לשנת הלימודים תש"ף

  • עלות ערכת הרשמה באינטרנט - 45 ₪.
  • דמי הרשמה לסמסטר א ולסמסטר ב - 419 ₪.
  • דמי טיפול עבור טיפול בבקשות מיוחדות וערעורים - 210 ₪.

תעריפי הרשמה לשנת הלימודים תשפ"א

  • עלות ערכת הרשמה באינטרנט - 45 ₪.
  • דמי הרשמה לסמסטר א ולסמסטר ב - 422 ₪.
  • דמי טיפול עבור טיפול בבקשות מיוחדות וערעורים - 211 ₪.