תעריפי הרשמה

תעריפי הרשמה לשנת הלימודים תשפ"א

  • עלות ערכת הרשמה באינטרנט - 45 ₪.
  • דמי הרשמה לסמסטר א ולסמסטר ב - 422 ₪.
  • דמי שינוי עדיפויות לאחר ההרשמה - 211 ₪.