צילומי תעודות של הנדסאים

אם אתם רוצים שיתחשבו בציוני הנדסאי שלך, עליך לשלוח צילום של גיליון הציונים והדיפלומה מאושרים בדואר רשום אל:
מרכז רישום וקבלה, הטכניון, חיפה 3200003

מהו "צילום מאושר כנדרש":
צילום מאושר הוא צילום עליו הוטבעה חותמת הגוף המאשר, חתימה ברורה ושם האדם המאשר, וכן המילים: "זהה למקור" או "נאמן למקור".

הגוף המאשר יכול להיות:
מנהל בית הספר, משרד החינוך, מרכז רישום וקבלה בטכניון או המוסד האקדמי שנתן את התעודה.

רק לאחר קבלת המסמכים הנ"ל במרכז רישום וקבלה בטכניון יתחיל הדיון במועמדותך.