ראויים לקידום

  • "ראוי לקידום" מוגדר מי שקיבל מעל ל-30 נקודות. התוספת זהה לכולם.
  •  אין העדפה למי שקיבל יותר נקודות.
  • מספר הראויים לקידום שיכולים להתקבל בכל מסלול, מוגבל.
Book1.xlsx
שם מסלולניקוד ראויים לקידום
אדריכלות נוף2
הנדסה אזרחית1
הנדסה ביוכימית1
הנדסה כימית1
הנדסת אווירונוטיקה וחלל1
הנדסת ביוטכנולוגיה ומזון2
הנדסת הסביבה1
הנדסת חומרים1
הנדסת חומרים וביולוגיה1
הנדסת חומרים וכימיה1
הנדסת חומרים ופיזיקה1
הנדסת מיפוי וגיאו-אינפומציה1
הנדסת מכונות1
הנדסת נתונים ומידע1
הנדסת תעשייה וניהול1
חינוך למדע וטכנולוגיה2
מתמטיקה1
מתמטיקה עם מדעי המחשב1
מתמטיקה-פיזיקה1
מתמטיקה עם סטטיסטיקה וחקר ביצועים1