קבלה על סמך רקע אקדמי

ציון פסיכומטרי או ציון SAT או ציון ACT

כל בעלי רקע אקדמי נדרשים להיבחן גם בבחינה הפסיכומטרית.
הטכניון מתחשב בציון הפסיכומטרי הרב-תחומי (לא תהיה קבלה לטכניון לסמסטר א על סמך ציון פסיכומטרי ממועד ספטמבר).
הטכניון מתחשב בציון 
SAT  או בציון ACT כמחליפי ציון פסיכומטרי. למועמדים שנבחנו בבחינה הפסיכומטרית ו/או בבחינת SAT ו/או בבחינת ACT, ייבחר הציון הגבוה מבין כל הציונים.

 

ידע באנגלית

הידע המינימלי הנדרש באנגלית, כדי להתקבל לטכניון

 • ציון  אנגלית גבוה מ-104 בבחינה הפסיכומטרית 
 •  או ציון גבוה מ-204 בבחינת אמי"ר
 • או ציון "עובר" בבחינת רמ"א ברמה הבסיסית
 • או ציון גבוה מ-520 באנגלית בבחינת SAT
 • או ציון גבוה מ-22 בבחינת ACT 

שימו לב! מועמדים שלא יעמדו באף אחד מהתנאים הללו, לא יוכלו להתקבל לטכניון, גם אם ציון הסכם שלהם מגיע לסף הקבלה. 

הסיווג לרמות לימוד באנגלית בטכניון

הסיווג לרמות הלימוד השונות באנגלית נעשה על פי הישגי המתקבלים באנגלית במסגרת הבחינה הפסיכומטרית או בבחינת אמי''ר, או בבחינת רמ"א, או בבחינת SAT או ACT.

סיווג לרמות באנגלית

הסיווג לרמות באנגלית בטכניון
הציון בבחינה הפסיכומטרית הציון ב-SAT הציון ב-ACTהרמה
150-134670 ומעלה30 ומעלהפטור
133-120669-60129-27אנגלית טכנית - מתקדמים ב
119-104600-52126-22אנגלית למתקדמים א
103 ומטה520 ומטה22 ומטהלא ניתן להתקבל לטכניון

בחינת אמי"ר (בחינת מיון באנגלית)

מועמדים הרוצים לשנות את רמת האנגלית, יכולים להיבחן בבחינת אמי"ר (בחינת מיון באנגלית) של המרכז הארצי לבחינות. אין כל הגבלה על מספר הפעמים שאפשר להיבחן בבחינת אמי"ר או על מרווח הזמן בין בחינות חוזרות.

כדי לקבל את הציון בבחינת אמי"ר, המקביל לציון האנגלית בבחינה הפסיכומטרית, יש להפחית 100 מהציון שהתקבל בבחינת אמי"ר. התוצאה הטובה בין בחינת אמי"ר לבין הציון באנגלית בבחינה הפסיכומטרית, תקבע את הרמה.

בחינת רמ"א (בחינת רמות מיון אנגלית)

המרכז הארצי לבחינות מקיים מבחן חדש - מבחן מיון לרמות באנגלית (מבחן רמ"א). באתר המרכז הארצי תמצאו מידע מפורט על הבחינה: נוהל ההרשמה, בחינה להתנסות ועוד.

למידע על הבחינה הקליקו.

פטור מלימודי האנגלית בטכניון

מועמדים שלמדו אנגלית במסגרת אקדמית, רשאים לפנות למרצה האחראי על הוראת האנגלית בטכניון, עם תעודות ותוכניות לימודים ולבקש פטור.

פנו אלינו

המחלקה ללימודי אנגלית 04-8293802 | מזכירות המחלקה ללימודים הומניסטיים ואמנויות | 04-8293507

ידע בעברית

 • מועמדים שנבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה שאיננה עברית או בנוסח משולב או SAT או ACT, יהיו חייבים גם בבחינת ידע בעברית (יע"ל).
 • כדי להתקבל ללימודים נדרש ציון של 113 לפחות בבחינת ידע בעברית (יע''ל) של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה.
  מועמדים שהציון שלהם יהיה מתחת לציון 113 בבחינת יע''ל, לא יוכלו להתקבל ללימודים. מועמדים אשר קיבלו בבחינת יע"ל ציון 113 - 120 חייבים ללמוד את הקורס "עברית 3" בשנת הלימודים הראשונה.
 •  מועמדים שיבחנו במועד יולי יוכלו להתקבל על בסיס מקום פנוי בלבד!
 • הניגשים לבחינה הפסיכומטרית ו/או לבחינת יע"ל במועד יולי, לא יוכלו לקבל מעונות!

לא תהיה קבלה לטכניון, לסמסטר א, על סמך ציון יע"ל ממועד ספטמבר!


קורס הכנה לבחינת יע"ל

המכינה תקיים קורסי הכנה לבחינת יע"ל מספר פעמים בשנה. הקורסים יפתחו במקביל למועדי המבחנים שלל המרכז הארצי לבחינות. לפרטים נוספים הקליקו.


 הסיווג לרמות בעברית בטכניון

תוצאת בחינת יע"ל משמשת גם לקביעת רמות הלימוד בעברית בטכניון. 

הסיווג לרמות בעברית בטכניון
הציוןהרמה
150-121פטור
120-113עברית 3 (למתקדמים)
112 ומטהלא ניתן להתקבל לטכניון
פנו אלינו

מרכזת לימודי העברית - רחל פלטיאלי | המחלקה ללימודים הומניסטיים ואמנויות | hupalti@technion.ac.il  |  04-8293817

דרישות קדם לקבלה על סמך רקע אקדמי

 • סטודנטים שלמדו שני סמסטרים לפחות, יוכלו לבקש להידון  על סמך רקע אקדמי. הקבלה על סמך רקע אקדמי תהיה בהמלצת הפקולטה המקבלת ובאישור דיקן לימודי הסמכה.
 • בעלי רקע אקדמי שלמדו או לומדים 3 סמסטרים או יותר (להוציא ארכיטקטורה, ראו בהמשך)  לא יוכלו להתקבל על סמך ציון הסכם בלבד.
 • בעלי רקע אקדמי נדרשים לשלוח תעודות ומסמכים, לפירוט הקליקו.
 • קבלת סטודנטים במצב אקדמי תקין - סטודנטים, מהטכניון או מכל מוסד אקדמי מוכר אחר, שמצבם האקדמי תקין, ושהפסיקו את לימודיהם ביוזמתם, יוכלו להגיש בקשה לשוב ללימודים בכל עת שירצו.
  מצב אקדמי תקין לסטודנטים מהטכניון - סטודנטים בטכניון ייחשבו במצב אקדמי תקין אם ממוצע הציונים שלהם הוא 65 ומעלה  ואחוז ההצלחות 66% ומעלה. שאר הדרישות למצב אקדמי תקין מפורטות בקטלוג לימודי הסמכה.
  מצב אקדמי תקין לסטודנטים ממוסד אקדמי אחר - רקע אקדמי תקין לסטודנטים ממוסד אקדמי אחר מוגדר כממוצע של 70 לפחות בשני הסמסטרים האחרונים ללימודים | לימודים בהיקף השקול ל-27 נקודות אקדמיות בטכניון לפחות | זכאות להמשיך לשנת הלימודים הבאה על סמך הקריטריונים של המוסד בו לומדים הסטודנטים.
 • קבלת סטודנטים במצב אקדמי לא תקין - סטודנטים, מהטכניון או מכל מוסד אקדמי מוכר אחר, שהיו במצב אקדמי לא תקין בעת שהופסקו או הפסיקו לימודיהם בטכניון או בכל מוסד אחר, יוכלו להגיש בקשה לשוב ללימודים לאחר תום שנתיים מיום הפסקת הלימודים. דרישות הקבלה מסטודנטים, במצב אקדמי תקין או לא תקין, שהפסיקו את הלימודים ביוזמתם לאחר סמסטר אחד בלבד, מסטודנטים המבקשים לשוב ללימודים לאחר לימודים של שלושה סמסטרים ומעלה, ומסטודנטים השבים ללימודים אחרי הפסקה ממושכת (מעל 3 שנים), מפורטים בתקנה 3.1.6 עמוד 32, בקטלוג לימודי הסמכה

  הרקע האקדמי הנדרש להגשת מועמדות לכל המסלולים פרט לארכיטקטורה ולאדריכלות נוף

  • לימודים בתחום המדע או ההנדסה במוסד מוכר להשכלה גבוהה המוכר ע"י הטכניון.
  • או לימודים ביחידה לימודי חוץ ולימודי המשך בטכניון, שהיקפם 30 נקודות ומעלה.
  • ו/או אפיק מעבר מהאוניברסיטה הפתוחה לטכניון.
   לדרישות למעבר על סמך רקע אקדמי ממסלול אחד למסלול אחר בטכניון הקליקו.

דרישות קבלה נוספות לארכיטקטורה

מועמדים שלמדו שנה אחת או יותר בתחומי הארכיטקטורה או אדריכלות הנוף, יכולים להגיש מועמדות לארכיטקטורה. הקבלה תותנה בהשלמת שנה ראשונה. המועמדים לא יחויבו לעמוד בבחינת המיון לארכיטקטורה, אך ידרשו להציג עבודותיהם האקדמיות בפני ועדת הקבלה.

דרישות קבלה נוספות לאדריכלות נוף

מי שלמדו שנה או יותר במוסד אקדמי מוכר, בתחומים שונים, יוכלו להגיש מועמדות למסלול זה. הקבלה תותנה בהשלמת שנה ראשונה. המועמדים חייבים בבחינת המיון לארכיטקטורה.

פנו אלינו

 לשאלות נוספות בקשר לתנאי קבלה ניתן לפנות אל מרכז רישום וקבלה | 04-8292529 | rishum@technion.ac.il

הנכם מתבקשים לכתוב מספר תעודת זהות ומספר טלפון נייד, בכול פנייה למרכז רישום וקבלה בדוא"ל.

 

תעודות ומסמכים הנדרשים מבעלי רקע אקדמי

מועמדים בעלי רקע אקדמי כלשהו, כולל מי שלמדו או לומדים כיום בטכניון, חייבים להגיש גיליון ציונים רשמי, המפרט את נושאי הלימוד והציונים, שהשיגו בכל מקצוע במסגרת לימודיהם בעבר. גיליון הציונים יהיה מודפס, ויישא חתימה וחותמת המוסד אשר הוציאם.

חובה לשלוח אישור על ציונים מכל מוסד אקדמי שהוא, גם על קורס אחד בלבד וכן גם על לימודים אקדמיים שאינם מהווים רקע אקדמי מתאים לטכניון.

 בטופס ההרשמה לטכניון יש לרשום את כול מוסדות הלימוד בהם למדתם, גם אם למדתם במוסד מסוים קורס אחד בלבד.

מועמדים, שבידיהם ציונים מאוניברסיטה בחו"ל, יגישו, מלבד גיליון ציונים מקורי, גם צילום של הציונים מאושר ע"י נוטריון וכן תרגום נוטריוני, ופרשיות הלימודים בעברית או באנגלית.

בעלי תואר חייבים לשלוח תעודת בוגר או זכאות לתואר.

מועמדים שלימודיהם בטכניון הופסקו בגלל כישלון אקדמי, יהיו רשאים להגיש את מועמדותם לטכניון רק כעבור שנתיים מיום הפסקת לימודיהם (דרישות נוספות לחזרה ללימודים מפורטות בקטלוג לימודי הסמכה). על המועמדים להמציא בעת הרשמתם את כל המסמכים הנוגעים להפסקת לימודיהם.


הכתובת למשלוח: מרכז רישום וקבלה, הטכניון, חיפה 3200003.
מומלץ לשלוח בדואר רשום. הנכם מתבקשים לכתוב מספר תעודת זהות ומספר טלפון נייד, בכול פנייה למרכז רישום וקבלה.

מהו צילום מאושר כנדרש

צילום מאושר כנדרש הוא צילום עליו הוטבעה חותמת הגוף המאשר, חתימה ברורה ושם האדם המאשר, וכן המילים" "זהה למקור" או "נאמן למקור". הגוף המאשר יכול להיות: מנהל בית הספר | משרד החינוך | מרכז רישום וקבלה בטכניון | המוסד האקדמי שנתן את התעודה.

 שימו לב!
לא ניתן לשלוח מסמכים בפקס או בדוא"ל .
רק לאחר קבלת כל המסמכים במרכז רישום וקבלה בטכניון יתחיל הדיון במועמדות.
שאר הנרשמים אינם צריכים לשלוח אף מסמך בדואר.

 

קבלת פטורים על סמך לימודים אקדמיים קודמים

מתקבלים על סמך לימודים אקדמיים, עשויים לקבל פטור מחלק מחובותיהם לתואר. פטורים אלה יינתנו רק למי שהתקבלו ועל פי החלטת הפקולטה המקבלת. לקבלת פטורים יש לפנות למזכירת לימודי הסמכה בפקולטה אליה תתקבלתם.

מתקבלים שלמדו קורסים בודדים במוסד אקדמי מוכר, רשאים לפנות למרכז לימודי הסמכה בפקולטה אליה הם התקבלו, לבקשת הפטורים.