פרסים ומלגות לזוכי תחרויות בינלאומיות

הטכניון רואה בבני נוער מצטיינים במדעים ובטכנולוגיה את עתודת המהנדסים והמדענים של מדינת ישראל בעתיד. לפיכך מציע הטכניון לזוכים בתחרויות בינלאומיות, בתחומי המדע והטכנולוגיה (תנאי קבלה מיוחדים הקליקו), מלגות שכר לימוד והעדפה בקבלת מעונות. הכוונה היא לתחרויות הפתוחות למשתתפים מארצות שונות, שנושאן מדע וטכנולוגיה כמו: האולימפיאדה למתמטיקה, אליפות אסיה לפיזיקה, תחרות הרובוטיקה בטריניטי קולג', ועוד.

התחרויות המזכות בפרסים תיקבענה ע"י דיקן לימודי הסמכה.

גובה המלגות
ציון לשבח - מלגת שכר לימוד לשנה.
מדלית ארד - מלגת שכר לימוד לשנתיים.
מדלית כסף - מלגת שכר לימוד לשלוש שנים.
מדלית זהב - מלגת שכר לימוד לתואר ראשון מלא (לא יותר מארבע שנים).

  • בתחרות הרובוטיקה בטריניטי קולג' יזכו חברי הקבוצה שזכתה במקום הראשון, או מי שזכה במקום הראשון אישית, במלגת שכר לימוד לשנה. חברי הקבוצה שזכתה במקום השני, או מי שזכה במקום השני אישית, יזכו במלגת חצי שכר לימוד לשנה.
  • קבלת המלגה ליותר משנה אחת מותנית בהישגים בלימודים בדרגת מצטיין דיקן לפחות.
  • הזוכים המעוניינים במלגת לימודים ימציאו אישורים מתאימים בעת ההרשמה לטכניון.
  • הזוכים חייבים להירשם על פי הכללים הרגילים ולעמוד בכל דרישות הקבלה לטכניון.