מועמדים יוצאי דופן בהצטיינותם

דיקן לימודי הסמכה יהיה רשאי להחליט על קבלה חריגה של מועמדים שאינם עומדים בתנאי הקבלה הרגילים והם בעלי יכולת והישגים אקדמיים יוצאי דופן בהצטיינותם, בנוסף על ציוני בגרות ופסיכומטרי גבוהים. 

ניתן להפנות בקשות חריגות למרכז רישום בדוא"ל rishum@technion.ac.il

יש לצייון במכתב  מספר תעודת זהות ומספר טלפון נייד אישי.