דרישות קדם לקבלה על סמך רקע אקדמי

  • מועמדים שלמדו (או שלומדים כיום) במוסד מוכר להשכלה גבוהה שני סמסטרים לפחות, יוכלו לבקש להידון בקבלה על סמך ההישגים בלימודים האקדמיים והציון הפסיכומטרי הרב-תחומי או על סמך ציון הסכם. ניתן לבחור בהרכב הטוב ביותר. בכל מקרה, ההחלטה תהיה על סמך מכלול הנתונים שיש למועמדים.
  • סטודנטים שלמדו סמסטר אחד או שנים, יוכלו לבחור בין קבלה על סמך ציון סכם, לבין קבלה על סמך רקע אקדמי. הקבלה על סמך רקע אקדמי תהיה בהמלצת הפקולטה המקבלת ובאישור דיקן לימודי הסמכה.
  • בעלי רקע אקדמי שלמדו או לומדים 3 סמסטרים או יותר (להוציא ארכיטקטורה, ראו בהמשך)  לא יוכלו להתקבל על סמך ציון הסכם בלבד.
  • בעלי רקע אקדמי נדרשים לשלוח תעודות ומסמכים, לפירוט הקליקו.
  • קבלת סטודנטים במצב אקדמי תקין - סטודנטים, מהטכניון או מכל מוסד אקדמי מוכר אחר, שמצבם האקדמי תקין, ושהפסיקו את לימודיהם ביוזמתם, יוכלו להגיש בקשה לשוב ללימודים בכל עת שירצו.
   מצב אקדמי תקין לסטודנטים מהטכניון - סטודנטים בטכניון ייחשבו במצב אקדמי תקין אם ממוצע הציונים שלהם הוא 65 ומעלה  ואחוז ההצלחות 66% ומעלה. שאר הדרישות למצב אקדמי תקין מפורטות בקטלוג לימודי הסמכה.
   מצב אקדמי תקין לסטודנטים ממוסד אקדמי אחר - רקע אקדמי תקין לסטודנטים ממוסד אקדמי אחר מוגדר כממוצע של 70 לפחות בשני הסמסטרים האחרונים ללימודים | לימודים בהיקף השקול ל-27 נקודות אקדמיות בטכניון לפחות | זכאות להמשיך לשנת הלימודים הבאה על סמך הקריטריונים של המוסד בו לומדים הסטודנטים.
  • קבלת סטודנטים במצב אקדמי לא תקין - סטודנטים, מהטכניון או מכל מוסד אקדמי מוכר אחר, שהיו במצב אקדמי לא תקין בעת שהופסקו או הפסיקו לימודיהם בטכניון או בכל מוסד אחר, יוכלו להגיש בקשה לשוב ללימודים לאחר תום שנתיים מיום הפסקת הלימודים. דרישות הקבלה מסטודנטים, במצב אקדמי תקין או לא תקין, שהפסיקו את הלימודים ביוזמתם לאחר סמסטר אחד בלבד, מסטודנטים המבקשים לשוב ללימודים לאחר לימודים של שלושה סמסטרים ומעלה, ומסטודנטים השבים ללימודים אחרי הפסקה ממושכת (מעל 3 שנים), מפורטים בקטלוג לימודי הסמכה ובאתר רישום וקבלה.

   הרקע האקדמי הנדרש להגשת מועמדות לכל המסלולים פרט לארכיטקטורה ולאדריכלות נוף

   • לימודים בתחום המדע או ההנדסה במוסד מוכר להשכלה גבוהה המוכר ע"י הטכניון.
   • או לימודים ביחידה לימודי חוץ ולימודי המשך בטכניון, שהיקפם 30 נקודות ומעלה.
   • ו/או אפיק מעבר מהאוניברסיטה הפתוחה לטכניון.
    לדרישות למעבר על סמך רקע אקדמי מאחד המסלולים הללו הקליקו.

    דרישות קבלה נוספות לארכיטקטורה

    מועמדים שלמדו שנה אחת או יותר בתחומי הארכיטקטורה או אדריכלות הנוף, יכולים להגיש מועמדות לארכיטקטורה. הקבלה תותנה בהשלמת שנה ראשונה. המועמדים לא יחויבו לעמוד בבחינת המיון לארכיטקטורה, אך ידרשו להציג עבודותיהם האקדמיות בפני ועדת הקבלה.

    דרישות קבלה נוספות לאדריכלות נוף

    מי שלמדו שנה או יותר במוסד אקדמי מוכר, בתחומים שונים, יוכלו להגיש מועמדות למסלול זה. הקבלה תותנה בהשלמת שנה ראשונה. המועמדים חייבים בבחינת המיון לארכיטקטורה.

   פנו אלינו

    גב' עליזה ובר | 04-8292529 | rishum@technion.ac.il