חישוב ציון הסכם

חישוב ציון הסכם לכל המסלולים פרט לארכיטקטורה  ולאדריכלות נוף

 • משקללים את ממוצע הבגרות המיטבי או ממוצע תעודת בגרות מחו"ל המוכרת על ידי הטכניון יחד עם הציון הפסיכומטרי הרב-תחומי.
 • כאשר הציון הפסיכומטרי נמוך באופן לא סביר מן הממוצע המיטבי, הסכם יחושב בדרך מיוחדת ובכל מקרה יהיה נמוך מן הסכם שמחושב על פי הדוגמאות באתר מרכז רישום.
 • עשויים להיות הבדלים קטנים בחישוב הסכם בין אתר מרכז רישום וקבלה לבין הסכם המחושב בטכניון. ההבדלים נובעים מדרך עיגול שונה. בכל מקרה יקבע חישוב הסכם הנעשה על ידי הטכניון כפי שהוא מופיע במסמכי הטכניון.
 • ניתן לחשב את ציון הסכם  במחשבון  לחישוב סכם. במחשבון זה ניתן לחשב סכם גם לארכיטקטורה ולאדריכלות נוף. לשם כך, יש לבחור במחשבון במסלולי הלימוד: ארכיטקטורה או  אדריכלות נוף.
 • באתר תמצאו גם את הנוסחאות המדויקות לחישוב הסכם.

תנאי קבלה וחישוב סכם לארכיטקטורה ולאדריכלות נוף

 • בנוסף לכל הדרישות הנדרשות מכל שאר המועמדים כפי שהן פורטו כאן, חלה חובת בחינת מיון לארכיטקטורה  ו/או לאדריכלות נוף (אין שמירת ציון משנים קודמות). החל משנה"ל תשע"ט תהיה בחינת כניסה שונה לכול מסלול. הבחינות תתקיימנה בתאריכים שונים. המעוניינים בשני המסלולים מתבקשים לרשום את שתי העדיפויות הללו בטופס הרישום והם יוזמנו לשתי הבחינות. 
 • חישוב הממוצע המיטבי למסלולים לארכיטקטורה ו/או לאדריכלות נוף זהה לחישוב הממוצע המיטבי של מסלולי ההרשמה האחרים, פרט לשינוי אחד:
  אין כפל משקל במספר היח"ל במתמטיקה.
 • למועמדים שירשמו לארכיטקטורה ו/או לאדריכלות נוף וגם למסלול הרשמה אחר, יחושבו שני ציוני סכם שונים.
 • בעלי תעודות בגרות מחו''ל שאינן מוכרות על ידי הטכניון, המעוניינים להתקבל לארכיטקטורה ו/או לאדריכלות נוף, ידונו רק על בסיס הציון הפסיכומטרי הרב-תחומי (או ציון ACT או ציון SAT) וציון בחינת המיון לארכיטקטורה ו/או בחינת המיון לאדריכלות נוף.
  מועמדים אלה חייבים בציון מינימלי של יע"ל ואנגלית בבחינה הפסיכומטרית, כמו כל שאר המועמדים.
 • ניתן לחשב את ציון הסכם למסלולים אלה במחשבון הרגיל לחישוב סכם. יש לבחור שם במסלולי הלימוד ארכיטקטורה או אדריכלות נוף. 
 • באתר תמצאו גם את הנוסחאות המדויקות לחישוב הסכם.